Česká Republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

DOKONČENÍ AKVIZICE SPOLEČNOSTI TEVA SE SPOLEČNOSTÍ ACTAVIS GENERICS

3. 8. 2016

DOKONČENÍ AKVIZICE SPOLEČNOSTI TEVA SE SPOLEČNOSTÍ ACTAVIS GENERICS

Akvizice posiluje strategii společnosti Teva, otevírá její nové možnosti v oblasti generik a speciálních léčiv a denně pomáhá sloužit 250 milionům lidí

Jerusalem, 2.srpna 2016 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd., (NYSE a TASE: TEVA) a Allergan plc (NYSE: AGN) dnes oznámily, že společnost Teva dokončila akvizici Allerganu, generické obchodní části společnosti ( "Actavis Generics").

"Tato strategická akvizice spojuje dvě přední obchodní společnosti s generiky, které se vzájemně doplňují díky svým silným stránkám, výzkumným a vývojovým schopnostem, produktovému portfoliu, zeměpisnému rozložení, výrobní síti a kultuře. Výsledkem tohoto úsilí je silnější, konkurenceschopnější Teva, ve výhodné pozici uspět v měnícím se globálním prostředí trhu, reagovat na atraktivní příležitosti generického trhu ve Spojených státech i na celém světě tak, aby mohla nabídnout vysoce kvalitní léčiva za nejlepší konkurenceschopné ceny a otevřít tak nové hodnoty pro pacienty, zdravotnické systémy a investory po celém světě.

"Akvizice Actavis Generics přichází v době, kdy je Teva silnější než kdykoliv předtím - v generickém ale i speciality byznysu," říká Erez Vigodman, prezident a výkonný ředitel společnosti Teva. „Tvoříme novou Tevu s pevnými základy, odpovídajícím posíleným finančním profilem, více diverzifikovanými zdroji příjmu a ziskovostí hnanou silným motorem produktového vývoje v oblastech generik i speciálních léčiv. To je platforma, od které očekáváme, že bude generovat víceletý vnější i vnitřní růst stejně jako bude odpovídajícím zdrojem cash - flow.“

Erez Vigodman dále pokračuje, "Jsme přesvědčeni, že tyto plánované synergie a nárůst vyplývající z této akvizice, dokážeme zrealizovat pro naše akcionáře, a to při rychlé integraci Actavis Generics do společnosti Teva. Navíc vzhledem k posílení našeho finančního profilu, které po této transakci nastalo, získáme ještě lepší pozici zužitkovat náš inovativní výzkum v oblasti generik a speciality tak, abychom podpořili náš růst v top oblastech a zároveň rozšířili naše produktové portfolio napříč odvětvím. Silné a cash - flow spojené společnosti nám umožní rychlou expanzi a umožní nám alokovat další kapitál tak, abychom zmohutněli naši pipeline speciálních léčiv a současně posílili naše pravidelné přínosy pro akcionáře.“

Díky akvizici má nyní společnost Teva více než 338 registrovaných produktů, které čekají na schválení od FDA a zastává vedoucí pozici "prvního přihlašující se" s přibližně 115 ANDA (Zkrácených žádostí o registraci nového léku) ve stavu před schválením v USA. Teva v Evropě bude po všech odprodejích připravena na více než 5000 uvedení léčiv na trh, včetně trhů rostoucích v Asii, Africe, Latinské Americe, Středním Východě, Rusku a CIS – tady je více než 600 žádostí čekajících na vyřízení. Po celém světě a jen v roce 2017 plánuje Teva uvést na 1500 léčiv.

Díky generickým léčivům pomohla Teva v minulé dekádě ušetřit přibližně 215 miliard dolarů a to jen v rámci amerického zdravotnického systému - toto číslo bude nadále růst a bude dalším z přínosů tohoto spojení.


Zvýšený Globální obchodní dosah (Global Commercial Reach)

Akvizice Actavis Generics společností Teva zlepšuje mezinárodní obchodní příležitosti a výrazně zvyšuje globální rozsah jejího prodeje a platforem výzkumu a vývoje. Zpřístupněním největší světové lékárny s více než 1 800 léčivy a 16 000 dalšími výrobky bude Teva obchodně působit na 80 trzích, přičemž na více než 40 trzích bude patřit mezi TOP 3 společnosti na trhu.


Finanční pohled

Společnost Teva očekává, že dosáhne nákladových synergií a daňové úspory ve výši cca. 1,4 mld. USD každý rok a to do konce roku 2019 pomocí eliminace duplicit a neefektivních operací ve světovém měřítku a uplatněním ekonomického pohledu.

Allergan plc získal 33,43 mld. USD v hotovosti a přibližně 100 milionů akcií společnosti Teva.


Silný propojený světový tým a zaměstnanci s bohatými zkušenostmi z této oblasti

Obě společnosti sdílejí úzké kulturní a strategické sladění a Teva se zaměřuje na využití tak schopností tak vloh obou společností jednotně. Propojený a rozšířený tým vrcholového managementu společnosti je složen z představitelů společnosti Teva i Actavis Generics. Je strukturován tak, aby využil silné stránky obou společností a zajistil, aby nová společnost těžila ze své nové globální obchodní stopy a neustávajícího růstu společnosti Teva jako světového lídra v oblasti generik. S touto strukturou sestavenou již od počátku Dne Jedna se společnost okamžitě zaměřila na maximalizaci svého růstu v rámci všech jejích globálních poboček.

“Tato akvizice bude mít přímý dopad i na lokání trhy. V České republice posune Tevu na pozici čtvrté nejsilnější společnosti na celkovém farmaceutickém trhu a nabídne zákazníkům komplexní portfolio generik, speciálních i OTC léčiv”, říká Juan Carlos Conde, generální ředitel Teva Pharmaceuticals CR.

“ Teva bude i nadále hrát klíčovou roli na generickém trhu, kde jsme v současné době druhou nejsilnější společností a díky akvizici budeme moci tuto pozici dále posilovat nejen v oblasti generik, ale i volně prodejných léčiv. Navíc díky spojení budeme moci dále plnit náš závazek vůči pacientům i celé zdravotnické komunitě v České republice. “

 

Operační integrace a připravenost

Od oznámení akviziční dohody v červenci 2015, integrační týmy ze společnosti Teva a Actavis Generics usilovně pracovaly na integračním plánu těchto dvou společností s cílem zajistit plnou funkčnost spojené společnosti okamžitě po uzavření transakce. Výsledkem těchto prací je, že Teva může začít s okamžitou platností využívat výhody, které akvizice Actavis Generics přinesla. “Teva má bohatou minulost v oblasti integrací po celém světě i na českém trhu – například integraci společnosti Ratiopharm nebo Ivax. Víme, co všechno integrace přináší i jak vybudovat úspěšný a fungující obchodní model s pomocí nového týmového ducha, díky němuž budeme schopni přinést našim akcionářům přidanou hodnotu,” říká Juan Carlos Conde.

 

O společnosti Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) je přední světová farmaceutická společnost, která poskytuje vysoce kvalitní, na pacienta orientované zdravotnická řešení, které využívají miliony pacientů denně. Teva má sídlo v Izraeli a je největším světovým výrobcem generických léků. Využívá své portfolio s více než 1000 molekulami pro výrobu široké škály generických léků v téměř každé terapeutické oblasti. Pokud jde o oblast speciality, Teva zastává pozici předního světového lídra v oblasti moderních terapií, poruch centrálního nervového systému, včetně bolesti, a rovněž disponuje silným portfoliem respiračních produktů. Teva integruje možnosti generik a speciality ve svém globálním oddělení výzkumu a vývoje, kde se tvoří nové možnosti řešení nesplněných potřeb pacientů tím, že se kombinují vývojové možnosti nových léků se zařízeními, službami a technologiemi. Čisté výnosy společnosti Teva v roce 2015 činily 19,7 mld. USD. Pro více informací navštivte www.tevapharm.com.

Prohlášení "Bezpečného přístavu" společnosti Teva na základě zákona USA z roku 1995 o vedení sporů při obchodování s cennými papíry:

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných plánech a očekáváních vedení společnosti a které zahrnují celou řadu známých i neznámých rizik a nejistot, které by mohly způsobit, že se naše budoucí výsledky, výkony nebo úspěchy budou podstatně lišit od výsledků, výkonů nebo úspěchů vyjádřených nebo implicitně vyplývajících z takových výhledových prohlášení.


Důležité faktory, které by mohly způsobit nebo přispět k takovým rozdílem, zahrnují rizika týkající se:

- Naší schopnosti vyvíjet a uvádět na trh další farmaceutické výrobky,

- Konkurence vztahující se na naše speciality produkty, zejména Copaxone® (který čelí konkurenci ze strany orálně podávaných alternativ a generických verzí),

- Naší schopnosti dovršit akvizici společnosti Allergan plc, celosvětového farmaceutického výrobce generik ( "Actavis Generics") a realizovat očekávané přínosy takové akvizice (a načasování realizace těchto přínosů),

- Skutečnosti, že po dovršení akvizice Actavis Generics, budeme závislí v mnohem větší míře než dříve od našeho farmaceutického sektoru generik,

- Možných omezení naší schopnosti zapojit se do dalších obchodních operací nebo vzniku dodatečného zadlužování v důsledku značného rozsahu dluhu, který nám vznikne kvůli financování akvizice Actavis Generics,

- Skutečnosti, že do určitého času po dovršení akvizice Actavis Generics budeme disponovat podstatně nižší hotovostí jako předtím, což by mohlo negativně ovlivnit naši schopnost růstu,

- Možnosti vzniku pokut, poplatků a jiných sankcí ve spojitosti s materiálem a jiných nepříznivých důsledků vyplývajících z probíhajícího FCPA vyšetřování a souvisejících záležitostí,

- Naší schopnosti dosáhnout očekávané výsledky z investic do začínajících speciality a jiných produktů,

- Naší schopnosti identifikovat a úspěšně se ucházet o příhodné akviziční a licenční možnosti, nebo dovršit a integrovat akvizice,

- Míry, do jaké problémy řízení výroby a kvality dokáží poškodit naši pověst kvalitního výrobce a náklady spojené s touto nápravou,

- Zvýšené vládní americké i evropské kontroly našich dohod o patentových narovnání,

- Našeho vystavení se kolísání měnových kurzů a restrikcí, jakož i úvěrových rizik,

- Účinnosti našich patentů, dohod o důvěrnosti a dalších opatření na ochranu práv duševního vlastnictví našich speciality produktů,

- Účinků reforem v oblasti regulací zdravotnické péče a cenotvorby ve farmaceutickém sektoru, úhrad a krytí,

- Konkurence týkající se našich generických produktů, tak ve vztahu s jinými farmaceutickými společnostmi jakož i v důsledku zvyšování vládních tlaků na cenotvorbu,

- Vládních vyšetřování prodejních a marketingových praktik, a to zejména pokud jde o naše speciality produkty,

- Nežádoucích účinků politické nebo ekonomické nestability, velkého nepřátelství nebo teroristických útoků vůči našim významným celosvětovým provozům

- Přerušení našeho dodavatelského řetězce či problémů s interním nebo informačním systémem třetích stran, které nepříznivě ovlivňují naše komplexní výrobní procesy,

- Významných narušení našich informačně-technologických systémů nebo vniknutí do naší bezpečnostní databanky,

- Konkurence vůči našim specialty farmaceutickým podnikům od společností, které disponují většími zdroji a kapacitami,

- Dopadu pokračující konsolidace našich distributorů a zákazníků;

- Snížení příležitostí k získání exkluzivního postavení na americkém trhu ve vztahu s významnými novými generickými léčivy,

- Potenciálního závazku prodávat generika na amerických, evropských a dalších trzích před konečným usnesením nerozhodnuté patentových sporů,

- Našeho možného vystavení se nárokům na produktovou odpovědnost, které nejsou kryty pojištěním,

- Jakéhokoliv selhání najímat a udržovat si klíčové zaměstnance, nebo získat další výkonné a

manažerské talenty,

- Případných nedostatků v souladu s komplexním vykazováním Medicare a Medicaid a platebními

závazky,

- Významných případných snížení hodnoty souvisejících s nehmotným majetkem, goodwillu a

nemovitostmi, stroji a zařízeními,

- Důsledků zvýšeného pákového efektu a naší na to navázané závislosti na přístupu na kapitálové trhy,

- Potenciálních významných zvýšení daňových závazků,

- Vlivu ukončení nebo vypršení vládních programů nebo daňových výhod nebo změny v našem podnikání na naše celkové efektivní daňové sazby,

- Změn v patentových zákonech, které by mohly negativně ovlivnit naši schopnost vyrábět naše produkty co nejefektivnějším způsobem,

- Rizik pro životní prostředí, a

- Dalších faktorů, které jsou zmíněny v naší Výroční zprávě ve formuláři 20-F za rok ukončený 31. prosince 2015 a v našich dalších podáních určených pro Americkou komisi pro cenné papíry a burzu (dále jen "SEC").

Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, ke kterému jsou vydány a nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato výhledová prohlášení nebo jiné informace, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jiných důvodů.

 


IR Contacts:

Kevin C. Mannix United States (215) 591-8912

Ran Meir United States (215) 591-3033

Tomer Amitai Israel 972 (3) 926-7656

 

PR Contacts: Iris Beck Codner Israel 972 (3) 926-7687

Denise Bradley United States (215) 591-8974

Nancy Leone United States (215) 284-0213

Důležité informace

Veřejně odborná informační služba Všeobecné obchodní podmínky Hlášení nežádoucích účinků
© Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 2018 Mapa stránek Web od Studio New Logic: to je rychlá tvorba e-shopu včetně kvalitní SEO optimalizace.