Česká Republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Tiskové zprávy

Informace pro média

3. 8. 2016

DOKONČENÍ AKVIZICE SPOLEČNOSTI TEVA SE SPOLEČNOSTÍ ACTAVIS GENERICS

Akvizice posiluje strategii společnosti Teva, otevírá její nové možnosti v oblasti generik a speciálních léčiv a denně pomáhá sloužit 250 milionům lidí

Jerusalem, 2.srpna 2016 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd., (NYSE a TASE: TEVA) a Allergan plc (NYSE: AGN) dnes oznámily, že společnost Teva dokončila akvizici Allerganu, generické obchodní části společnosti ( "Actavis Generics").

"Tato strategická akvizice spojuje dvě přední obchodní společnosti s generiky, které se vzájemně doplňují díky svým silným stránkám, výzkumným a vývojovým schopnostem, produktovému portfoliu, zeměpisnému rozložení, výrobní síti a kultuře. Výsledkem tohoto úsilí je silnější, konkurenceschopnější Teva, ve výhodné pozici uspět v měnícím se globálním prostředí trhu, reagovat na atraktivní příležitosti generického trhu ve Spojených státech i na celém světě tak, aby mohla nabídnout vysoce kvalitní léčiva za nejlepší konkurenceschopné ceny a otevřít tak nové hodnoty pro pacienty, zdravotnické systémy a investory po celém světě.

"Akvizice Actavis Generics přichází v době, kdy je Teva silnější než kdykoliv předtím - v generickém ale i speciality byznysu," říká Erez Vigodman, prezident a výkonný ředitel společnosti Teva. „Tvoříme novou Tevu s pevnými základy, odpovídajícím posíleným finančním profilem, více diverzifikovanými zdroji příjmu a ziskovostí hnanou silným motorem produktového vývoje v oblastech generik i speciálních léčiv. To je platforma, od které očekáváme, že bude generovat víceletý vnější i vnitřní růst stejně jako bude odpovídajícím zdrojem cash - flow.“

Erez Vigodman dále pokračuje, "Jsme přesvědčeni, že tyto plánované synergie a nárůst vyplývající z této akvizice, dokážeme zrealizovat pro naše akcionáře, a to při rychlé integraci Actavis Generics do společnosti Teva. Navíc vzhledem k posílení našeho finančního profilu, které po této transakci nastalo, získáme ještě lepší pozici zužitkovat náš inovativní výzkum v oblasti generik a speciality tak, abychom podpořili náš růst v top oblastech a zároveň rozšířili naše produktové portfolio napříč odvětvím. Silné a cash - flow spojené společnosti nám umožní rychlou expanzi a umožní nám alokovat další kapitál tak, abychom zmohutněli naši pipeline speciálních léčiv a současně posílili naše pravidelné přínosy pro akcionáře.“

Díky akvizici má nyní společnost Teva více než 338 registrovaných produktů, které čekají na schválení od FDA a zastává vedoucí pozici "prvního přihlašující se" s přibližně 115 ANDA (Zkrácených žádostí o registraci nového léku) ve stavu před schválením v USA. Teva v Evropě bude po všech odprodejích připravena na více než 5000 uvedení léčiv na trh, včetně trhů rostoucích v Asii, Africe, Latinské Americe, Středním Východě, Rusku a CIS – tady je více než 600 žádostí čekajících na vyřízení. Po celém světě a jen v roce 2017 plánuje Teva uvést na 1500 léčiv.

Díky generickým léčivům pomohla Teva v minulé dekádě ušetřit přibližně 215 miliard dolarů a to jen v rámci amerického zdravotnického systému - toto číslo bude nadále růst a bude dalším z přínosů tohoto spojení.


Zvýšený Globální obchodní dosah (Global Commercial Reach)

Akvizice Actavis Generics společností Teva zlepšuje mezinárodní obchodní příležitosti a výrazně zvyšuje globální rozsah jejího prodeje a platforem výzkumu a vývoje. Zpřístupněním největší světové lékárny s více než 1 800 léčivy a 16 000 dalšími výrobky bude Teva obchodně působit na 80 trzích, přičemž na více než 40 trzích bude patřit mezi TOP 3 společnosti na trhu.


Finanční pohled

Společnost Teva očekává, že dosáhne nákladových synergií a daňové úspory ve výši cca. 1,4 mld. USD každý rok a to do konce roku 2019 pomocí eliminace duplicit a neefektivních operací ve světovém měřítku a uplatněním ekonomického pohledu.

Allergan plc získal 33,43 mld. USD v hotovosti a přibližně 100 milionů akcií společnosti Teva.


Silný propojený světový tým a zaměstnanci s bohatými zkušenostmi z této oblasti

Obě společnosti sdílejí úzké kulturní a strategické sladění a Teva se zaměřuje na využití tak schopností tak vloh obou společností jednotně. Propojený a rozšířený tým vrcholového managementu společnosti je složen z představitelů společnosti Teva i Actavis Generics. Je strukturován tak, aby využil silné stránky obou společností a zajistil, aby nová společnost těžila ze své nové globální obchodní stopy a neustávajícího růstu společnosti Teva jako světového lídra v oblasti generik. S touto strukturou sestavenou již od počátku Dne Jedna se společnost okamžitě zaměřila na maximalizaci svého růstu v rámci všech jejích globálních poboček.

“Tato akvizice bude mít přímý dopad i na lokání trhy. V České republice posune Tevu na pozici čtvrté nejsilnější společnosti na celkovém farmaceutickém trhu a nabídne zákazníkům komplexní portfolio generik, speciálních i OTC léčiv”, říká Juan Carlos Conde, generální ředitel Teva Pharmaceuticals CR.

“ Teva bude i nadále hrát klíčovou roli na generickém trhu, kde jsme v současné době druhou nejsilnější společností a díky akvizici budeme moci tuto pozici dále posilovat nejen v oblasti generik, ale i volně prodejných léčiv. Navíc díky spojení budeme moci dále plnit náš závazek vůči pacientům i celé zdravotnické komunitě v České republice. “

 

Operační integrace a připravenost

Od oznámení akviziční dohody v červenci 2015, integrační týmy ze společnosti Teva a Actavis Generics usilovně pracovaly na integračním plánu těchto dvou společností s cílem zajistit plnou funkčnost spojené společnosti okamžitě po uzavření transakce. Výsledkem těchto prací je, že Teva může začít s okamžitou platností využívat výhody, které akvizice Actavis Generics přinesla. “Teva má bohatou minulost v oblasti integrací po celém světě i na českém trhu – například integraci společnosti Ratiopharm nebo Ivax. Víme, co všechno integrace přináší i jak vybudovat úspěšný a fungující obchodní model s pomocí nového týmového ducha, díky němuž budeme schopni přinést našim akcionářům přidanou hodnotu,” říká Juan Carlos Conde.

 

O společnosti Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) je přední světová farmaceutická společnost, která poskytuje vysoce kvalitní, na pacienta orientované zdravotnická řešení, které využívají miliony pacientů denně. Teva má sídlo v Izraeli a je největším světovým výrobcem generických léků. Využívá své portfolio s více než 1000 molekulami pro výrobu široké škály generických léků v téměř každé terapeutické oblasti. Pokud jde o oblast speciality, Teva zastává pozici předního světového lídra v oblasti moderních terapií, poruch centrálního nervového systému, včetně bolesti, a rovněž disponuje silným portfoliem respiračních produktů. Teva integruje možnosti generik a speciality ve svém globálním oddělení výzkumu a vývoje, kde se tvoří nové možnosti řešení nesplněných potřeb pacientů tím, že se kombinují vývojové možnosti nových léků se zařízeními, službami a technologiemi. Čisté výnosy společnosti Teva v roce 2015 činily 19,7 mld. USD. Pro více informací navštivte www.tevapharm.com.

Prohlášení "Bezpečného přístavu" společnosti Teva na základě zákona USA z roku 1995 o vedení sporů při obchodování s cennými papíry:

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných plánech a očekáváních vedení společnosti a které zahrnují celou řadu známých i neznámých rizik a nejistot, které by mohly způsobit, že se naše budoucí výsledky, výkony nebo úspěchy budou podstatně lišit od výsledků, výkonů nebo úspěchů vyjádřených nebo implicitně vyplývajících z takových výhledových prohlášení.


Důležité faktory, které by mohly způsobit nebo přispět k takovým rozdílem, zahrnují rizika týkající se:

- Naší schopnosti vyvíjet a uvádět na trh další farmaceutické výrobky,

- Konkurence vztahující se na naše speciality produkty, zejména Copaxone® (který čelí konkurenci ze strany orálně podávaných alternativ a generických verzí),

- Naší schopnosti dovršit akvizici společnosti Allergan plc, celosvětového farmaceutického výrobce generik ( "Actavis Generics") a realizovat očekávané přínosy takové akvizice (a načasování realizace těchto přínosů),

- Skutečnosti, že po dovršení akvizice Actavis Generics, budeme závislí v mnohem větší míře než dříve od našeho farmaceutického sektoru generik,

- Možných omezení naší schopnosti zapojit se do dalších obchodních operací nebo vzniku dodatečného zadlužování v důsledku značného rozsahu dluhu, který nám vznikne kvůli financování akvizice Actavis Generics,

- Skutečnosti, že do určitého času po dovršení akvizice Actavis Generics budeme disponovat podstatně nižší hotovostí jako předtím, což by mohlo negativně ovlivnit naši schopnost růstu,

- Možnosti vzniku pokut, poplatků a jiných sankcí ve spojitosti s materiálem a jiných nepříznivých důsledků vyplývajících z probíhajícího FCPA vyšetřování a souvisejících záležitostí,

- Naší schopnosti dosáhnout očekávané výsledky z investic do začínajících speciality a jiných produktů,

- Naší schopnosti identifikovat a úspěšně se ucházet o příhodné akviziční a licenční možnosti, nebo dovršit a integrovat akvizice,

- Míry, do jaké problémy řízení výroby a kvality dokáží poškodit naši pověst kvalitního výrobce a náklady spojené s touto nápravou,

- Zvýšené vládní americké i evropské kontroly našich dohod o patentových narovnání,

- Našeho vystavení se kolísání měnových kurzů a restrikcí, jakož i úvěrových rizik,

- Účinnosti našich patentů, dohod o důvěrnosti a dalších opatření na ochranu práv duševního vlastnictví našich speciality produktů,

- Účinků reforem v oblasti regulací zdravotnické péče a cenotvorby ve farmaceutickém sektoru, úhrad a krytí,

- Konkurence týkající se našich generických produktů, tak ve vztahu s jinými farmaceutickými společnostmi jakož i v důsledku zvyšování vládních tlaků na cenotvorbu,

- Vládních vyšetřování prodejních a marketingových praktik, a to zejména pokud jde o naše speciality produkty,

- Nežádoucích účinků politické nebo ekonomické nestability, velkého nepřátelství nebo teroristických útoků vůči našim významným celosvětovým provozům

- Přerušení našeho dodavatelského řetězce či problémů s interním nebo informačním systémem třetích stran, které nepříznivě ovlivňují naše komplexní výrobní procesy,

- Významných narušení našich informačně-technologických systémů nebo vniknutí do naší bezpečnostní databanky,

- Konkurence vůči našim specialty farmaceutickým podnikům od společností, které disponují většími zdroji a kapacitami,

- Dopadu pokračující konsolidace našich distributorů a zákazníků;

- Snížení příležitostí k získání exkluzivního postavení na americkém trhu ve vztahu s významnými novými generickými léčivy,

- Potenciálního závazku prodávat generika na amerických, evropských a dalších trzích před konečným usnesením nerozhodnuté patentových sporů,

- Našeho možného vystavení se nárokům na produktovou odpovědnost, které nejsou kryty pojištěním,

- Jakéhokoliv selhání najímat a udržovat si klíčové zaměstnance, nebo získat další výkonné a

manažerské talenty,

- Případných nedostatků v souladu s komplexním vykazováním Medicare a Medicaid a platebními

závazky,

- Významných případných snížení hodnoty souvisejících s nehmotným majetkem, goodwillu a

nemovitostmi, stroji a zařízeními,

- Důsledků zvýšeného pákového efektu a naší na to navázané závislosti na přístupu na kapitálové trhy,

- Potenciálních významných zvýšení daňových závazků,

- Vlivu ukončení nebo vypršení vládních programů nebo daňových výhod nebo změny v našem podnikání na naše celkové efektivní daňové sazby,

- Změn v patentových zákonech, které by mohly negativně ovlivnit naši schopnost vyrábět naše produkty co nejefektivnějším způsobem,

- Rizik pro životní prostředí, a

- Dalších faktorů, které jsou zmíněny v naší Výroční zprávě ve formuláři 20-F za rok ukončený 31. prosince 2015 a v našich dalších podáních určených pro Americkou komisi pro cenné papíry a burzu (dále jen "SEC").

Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, ke kterému jsou vydány a nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato výhledová prohlášení nebo jiné informace, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jiných důvodů.

 


IR Contacts:

Kevin C. Mannix United States (215) 591-8912

Ran Meir United States (215) 591-3033

Tomer Amitai Israel 972 (3) 926-7656

 

PR Contacts: Iris Beck Codner Israel 972 (3) 926-7687

Denise Bradley United States (215) 591-8974

Nancy Leone United States (215) 284-0213

Skrýt detail
11. 5. 2016

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. oznamuje výsledky za Q1 2016

Praha, 10. května 2016


Tržby  4,81 miliard USD
Cash flow z provozní činnosti  1,38 miliard USD 
Výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP 1,20 USD
Výnos na akcii (EPS) dle standardů GAAP 0,62 USD• Výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP, do něhož nebyly zahrnuty odměny z vlastního kapitálu za prosinec 2015, byl 1,36 USD, v souladu s výsledky v prvním čtvrtletí 2015.

• Kurzové výkyvy snížily tržby o 107 milionů USD a provozní výsledek a provozní zisk mimo standardy GAAP o 30 milionů USD.

• Tržby za druhé čtvrtletí roku 2016 jsou očekávány ve výši 4,7-4,9 miliard USD; výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP je očekáván ve výši 1,16-1,20 USD; výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP bez zahrnutí vlivu odměn z vlastního kapitálu za prosinec 2015 je očekáván ve výši 1,32-1,36 USD.

• Naše výhledy na druhé čtvrtletí 2016 nezahrnují žádné tržby ani zisk společnosti Actavis Generics. Uzavření akvizice společnosti Actavis Generics očekáváme v červnu 2016.


„Rok 2016 jsme zahájili solidními obchodními a silnými finančními výsledky a dosáhli jsme několika podstatných milníků. Generické léky mají nadále hlavní podíl na našich výsledcích, ačkoliv jsme v USA v tomto čtvrtletí na trh neuváděli žádné velké novinky, na rozdíl od prvního čtvrtletí 2015, a to díky pokračujícím provozním a finančním zlepšením naší činnosti. Dokončili jsme akvizici společnosti Rimsa a završili obchodní operaci v Japonsku s firmou Takeda. Stále se nám daří dosahovat velkého pokroku v naší specializované činnosti, kde spatřujeme velký příslib,“ prohlásil Erez Vigodman, prezident a generální ředitel společnosti Teva. „V blízké budoucnosti nás čeká několik důležitých schválení a milníků v klinické oblasti, na nichž pracujeme, a samozřejmě tolik očekávané uzavření akvizice společnosti Actavis Generics. Máme radost z toho, že jsme dosáhli konečné fáze uzavření této akvizice, která nám umožní další realizaci obrovského potenciálu v rozrůstající se globální sféře generických léků a poskytnout přínosy této transakce našim akcionářům, zákazníkům, pacientům a zdravotnickým systémům na celém světě.“

 
Výsledky za první čtvrtletí 2016 

Tržby za první čtvrtletí roku 2016 činily 4,8 miliard USD, což je o 3 % méně než za první čtvrtletí roku 2015. Když vyloučíme účinek kurzových výkyvů, tržby poklesly o 1 %.

Kurzové rozdíly (po odečtení zisku z určitých zajišťovacích transakcí) mezi prvním čtvrtletím roku 2016 a první čtvrtletím 2015 snížily tržby o 107 milionů USD a provozní zisk mimo standardy GAAP i dle standardů GAAP o 30 milionů USD.

Hrubý zisk mimo standardy GAAP dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2016 3 miliardy USD, což představuje pokles o 2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015. Hrubá marže mimo standardy GAAP činila v prvním čtvrtletí roku 2016 62,7 %, v porovnání s 61,5 % v prvním čtvrtletí roku 2015. Hrubý zisk dle standardů GAAP činil v prvním čtvrtletí roku 2016 2,8 miliard USD, což je o 2 % méně než za první čtvrtletí roku 2015. Hrubá marže dle standardů GAAP dosáhla v tomto čtvrtletí 58,0 %, ve srovnání s 56,9 % v prvním čtvrtletí roku 2015.

Náklady na výzkum a vývoj (bez nákladů na odměny z vlastního kapitálu a nákupu rozpracovaného výzkumu a vývoje) za první čtvrtletí roku 2016 činily 375 milionů USD, ve srovnání s částkou 328 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Náklady na výzkum a vývoj představovaly 7,8 % tržeb za čtvrtletí, ve srovnání s 6,6 % za první čtvrtletí roku 2015. Náklady na výzkum a vývoj související s naším segmentem generických léků se zvýšily o 23 % na 136 milionů USD, ve srovnání s částkou 111 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. K nárůstu došlo zejména z důvodu rozšíření vývoje komplexních generických produktů jako sterilní a respirační přípravky. Náklady na výzkum a vývoj související s naším segmentem specializovaných léků vzrostly o 7 % na 229 milionů USD, ve srovnání s částkou 215 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015, zejména z důvodu zvýšení nákladů na vývoj souvisejících s majetkem získaným v rámci transakcí Labrys a Auspex.

Obchodní a marketingové náklady (bez amortizace pořízeného nehmotného majetku a nákladů na odměny z vlastního kapitálu) činily 821 milionů USD nebo 17,1 % tržeb za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 908 milionů USD nebo 18,2 % tržeb za první čtvrtletí roku 2015. Obchodní a marketingové náklady související s naším segmentem generických léků poklesly o 25 % na 279 milionů USD, ve srovnání s částkou 374 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Pokles byl způsoben zejména snížením licenčních poplatků souvisejících s naším prodejem Budesonidu (Pulmicort®) v USA. Obchodní a marketingové náklady související s naším segmentem specializovaných léků se snížily o 6 % na 457 milionů USD, ve srovnání s částkou 486 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015.

Obecné a administrativní výdaje (bez nákladů na odměny z vlastního kapitálu) činily 294 milionů USD za první čtvrtletí roku 2016 nebo 6,1 % tržeb, ve srovnání s částkou 293 milionů USD a 5,9 % za první čtvrtletí roku 2015.

Čtvrtletní provozní zisk mimo standardy GAAP činil 1,5 miliardy USD, podobně jako v prvním čtvrtletí roku 2015. Čtvrtletní provozní zisk dle standardů GAAP činil 1,2 miliardy USD za první čtvrtletí roku 2016, což představuje nárůst o 56 % ve srovnání s částkou 0,7 miliardy USD za první čtvrtletí roku 2015. Ukazatel EBITDA počítáme jako provozní zisk mimo standardy GAAP (což nezahrnuje amortizaci a některé další položky) plus odpisové náklady za příslušné období. Odpisy za první čtvrtletí roku 2016 činily 108 milionů USD, ve srovnání s částkou 113 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. EBITDA za první čtvrtletí roku 2016 dosáhl částky 1,6 miliardy USD, což je pokles o 1 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015.

Finanční náklady mimo standardy GAAP dosáhly částky 52 milionů USD za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 49 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Finanční náklady dle standardů GAAP za první čtvrtletí roku 2016 dosáhly částky 298 milionů USD, ve srovnání s částkou 192 milionů USD za první čtvrtletí roku 2015. Vyšší náklady dle standardů GAAP byly zejména výsledkem snížení hodnoty finančního majetku o 246 milionů USD v důsledku devalvace ve Venezuele.

Rezerva na daň z příjmu mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2016 činila 302 milionů USD ze zisku před zdaněním mimo standardy GAAP ve výši 1,5 miliardy USD, ve čtvrtletní sazbě daně ve výši 21 %. Rezerva na daň z příjmu mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2015 činila 312 milionů USD ze zisku před zdaněním mimo standardy GAAP ve výši 1,5 miliardy USD, ve čtvrtletní sazbě daně ve výši 21 %. Náklady na daň z příjmu dle standardů GAAP za první čtvrtletí roku 2016 činily 228 milionů USD nebo 26 % ze zisku před zdaněním ve výši 867 milionů USD. Za první čtvrtletí roku 2015 činila rezerva na daň z příjmu 104 milionů USD nebo 19 % ze zisku před zdaněním ve výši 557 milionů USD. Ačkoliv je možné, že sazba daně zaznamená čtvrtletní výkyvy, očekáváme, že roční sazba daně za rok 2016 bude podobná jako v roce 2015.

Čistý zisk mimo standardy GAAP připadající kmenovým akcionářům a zředěný výnos na akcii mimo standardy GAAP činily 1,2 miliardy USD, respektive 1,20 USD za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 1,2 miliardy USD a 1,36 USD za první čtvrtletí roku 2015. Výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP upravený tak, aby nezahrnoval odměny z vlastního kapitálu za prosinec 2015, činil 1,36 USD. Čistý zisk dle standardů GAAP připadající kmenovým akcionářům a zředěný výnos na akcii dle standardů GAAP činily 570 milionů USD, respektive 0,62 USD za první čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s částkou 446 milionů USD, respektive 0,52 USD za první čtvrtletí roku 2015.

Informace mimo standardy GAAP: Čisté opravné položky mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2016 činily částku 536 milionů USD. Čistý zisk mimo standardy GAAP a výnos na akcii (EPS) mimo standardy GAAP za čtvrtletí byly upraveny tak, aby nezahrnovaly následující položky:

• finanční náklady ve výši 246 milionů USD související se snížením hodnoty našeho finančního majetku ve Venezuele v důsledku kurzového rozdílu;


• amortizace pořízeného nehmotného majetku v celkové výši 189 milionů USD, z čehož je 178 milionů USD zahrnuto v nákladech na prodané zboží a zbývajících 11 milionů USD v obchodních a marketingových nákladech;

• pořízení a výdaje související s pořízením ve výši 101 milionů USD;


• odměny z vlastního kapitálu ve výši 24 milionů USD;


• restrukturalizační výdaje ve výši 19 milionů USD;


• snížení hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 13 milionů USD;


• další položky mimo standardy GAAP ve výši 43 milionů USD;


• příjem ze soudních vyrovnání a dohadné položky pasivní ve výši 25 milionů USD; a


• odpovídající daňová výhoda ve výši 74 milionů USD.

Teva je přesvědčena, že vyloučení těchto položek umožní investorům chápat její obchodní a finanční výsledky. Viz připojené tabulky pro odsouhlasení výsledků dle standardů US GAAP s upravenými výsledky mimo standardy GAAP.

Cash flow z provozní činnosti vytvořený za první čtvrtletí roku 2016 činil 1,4 miliardy USD, stejně jako za první čtvrtletí roku 2015. Volný cash flow bez čistých investičních výdajů činil 1,2 miliardy USD, podobně jako v prvním čtvrtletí roku 2015.

Peněžní prostředky a investice k 31. březnu 2016 se snížily na 7,2 miliard USD ve srovnání s částkou 8,4 miliard USD k 31. prosinci 2015, zejména díky financování akvizice Rimsa.

Za první čtvrtletí roku 2016 činil vážený průměr akcií v oběhu na výpočet plně zředěného výnosu na akcii 979 milionů mimo standardy GAAP a 920 milionů dle standardů GAAP. Vážený průměr zředěných akcií v oběhu použitý k výpočtu plně zředěných akcií za první čtvrtletí roku 2015 činil 859 milionů akci, jak mimo standardy GAAP, tak dle standardů GAAP. Ke zvýšení počtu akcií došlo v důsledku odměn z vlastního kapitálu v prosinci 2015, kde byl počet akcií stanoven mimo standardy GAAP včetně potenciálního zředění vyplývajícího z našich nedávno vydaných povinně směnitelných prioritních akcií, což mělo ředící účinek na výnos na akcii mimo standardy GAAP.


S vyloučením dopadu odměn z vlastního kapitálu v prosinci 2015 na financování akvizice společnosti Actavis Generics činil vážený průměr akcií v oběhu na výpočet plně zředěného výnosu na akcii mimo standardy GAAP za první čtvrtletí roku 2016 861 milionů akcií.

K 31. březnu 2016 byl plně zředěný počet akcií na výpočet tržní kapitalizace Tevy přibližně 1.003 milionů akcií.

K 31. březnu 2016 činilo celkové vlastní jmění 30,6 miliard USD, ve srovnání s částkou 29,9 miliard USD k 31. prosinci 2015.

Další informace přináší originál tiskové zprávy zde
Kontakty pro média:
Mgr. Rita Gabrielová
Sr Dir Corporate Communications Poland&CEE
GSM: +420 724 329 813  
Tel.: +420 251 007 354  
www.teva.cz


O společnosti Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností. Usiluje o zlepšení přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných generických léčiv, stejně tak inovativních a brandových farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí. Společnost, která má sídlo v Izraeli, je největším světovým výrobcem generických léčiv, jejíž globální portfolio zahrnuje více než 1000 molekul a která má přímé zastoupení ve více než 60 zemích. V rámci brandových léčiv se Teva zaměřuje oblast onemocnění CNS, onkologie, léčbu bolesti, respiračních a ženských onemocnění a na biologické léčivé přípravky. Teva má na 45 000 zaměstnanců po celém světě a v roce 2013 dosáhla tržeb ve výši 20,3 mld. USD.

 

Skrýt detail

Důležité informace

Veřejně odborná informační služba Všeobecné obchodní podmínky Hlášení nežádoucích účinků
© Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 2018 Mapa stránek Web od Studio New Logic: to je rychlá tvorba e-shopu včetně kvalitní SEO optimalizace.