Česká Republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Tiskové zprávy

Informace pro média

11. 9. 2017

Společnost Teva jmenuje Kåreho Schultze prezidentem a výkonným ředitelem

Společnost Teva jmenuje Kåreho Schultze prezidentem a výkonným ředitelem

Přináší 30 let zkušeností v globální farmacii a péči o zdraví, včetně vedoucích pozic ve společnostech

Lundbeck a Novo Nordisk

Ověřená zkušenost s implementací strategie změny


JERUZALÉM —11. září 2017—Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) dnes oznámila, že její správní rada jmenovala Kåreho Schultze, aby se stal prezidentem společnosti a výkonným ředitelem. Pan Schultz bude nástupcem Dr. Yitzhaka Peterburga, který bude dále plnit úlohu prozatímního výkonného ředitele, než se pan Schultz připojí ke společnosti. Dnešní oznámení vedení představuje úspěšné dokončení globálního procesu hledání nejlepšího vedoucího představitele společnosti Teva, který byl uskutečněn správní radou společnosti s podporou společnosti Heidrick & Struggles. Pan Schultz se přestěhuje do Izraele a bude pracovat v sídle společnosti v Petah Tikva.


Pan Schultz je ostřílený veterán ve zdravotnickém průmyslu s vynikající, téměř třicetiletou kariérou v globálních farmaceutických a zdravotnických společnostech. Během svojí kariéry si pan Schultz vytvořil unikátní přehled o portfoliu generických a specializovaných léků, když řídil komplexní obchodní operace farmaceutických společností po celém světě. Naposledy pracoval jako prezident a výkonný ředitel společnosti H. Lundbeck A/S, kde měl na starosti vedení významných restrukturalizačních iniciativ a zahájil silnou strategii změny zaměřenou na řízení udržitelné globální struktury nákladů a operačního modelu. Výsledkem jeho vedení bylo, že společnost je na cestě k dosažení rekordně vysokých příjmů a zisků. Před jeho rolí prezidenta a výkonného ředitele společnosti H. Lundbeck A/S pracoval pan Schultz jako prezident akciové společnosti Novo Nordisk, kde měl klíčovou roli v přebudování společnosti do jednoho ze světově nejlépe fungujícího výrobce léků a implementování přístupu měřitelnosti činnosti společnosti.


„S rozsáhlými globálními farmaceutickými zkušenostmi, silnou ověřenou historií při provádění korporátních strategií změny, řízením růstu a mezinárodní expanzí při nízkých dodatečných nákladech a plněním slibů akcionářům, stejně jako závazek ke kultuře souladu s předpisy (compliance), Kåre je ten správný vedoucí představitel, který dostane společnost Teva na další úroveň,“ řekl Dr. Sol J. Barer, předseda správní rady společnosti Teva. „Kåre má hluboký vhled do globálního farmaceutického průmyslu a detailní znalosti o trzích generických a specializovaných léků. Jeho ověřené strategické, finanční a operační schopnosti a jeho silný závazek k růstu zvýší hodnotu pro všechny akcionáře a zlepší pozici společnosti Teva pro dlouhodobý úspěch. Přináší silný smysl pro korporátní příslušnost a jeho disciplinovaný závazek dokonalosti z něj činí jasného profesionála, který kulturně zapadne do naší společnosti. Jsme potěšeni, že můžeme do společnosti Teva přivítat vedoucího pracovníka světové třídy na úrovni Kåre a těšíme se na úzkou spolupráci s ním, abychom vybudovali budoucnostspolečnosti Teva pro naše akcionáře, zaměstnance a pacienty na celém světě.“

Pan Schultz řekl, „Jsem poctěn, že se mohu přidat ke společnosti Teva, ikonické společnosti, kterou jsem během svojí kariéry dlouho obdivoval. Co mě táhlo ke společnosti Teva, a co odlišuje společnost Teva od jí podobných společností, je unikátní závazek vybudovat rozsáhlou globální společnost zajišťující poskytování nové a vysoce kvalitní léčby pro pacienty a inovativní kultury pro zaměstnance. Jsem hrdý, že se mohu přidat ke společnosti, která každý den pomáhá milionům pacientů na celém světě díky své široké řadě generických a specializovaných léků a řešení pro zdraví. Těším se na úzkou spolupráci s celým týmem společnosti Teva, abychom vybudovali úspěšnou budoucnost pro společnost a její akcionáře.“

Dr. Barer pokračoval, „Jménem správní rady chci poděkovat Yitzhakovi za přijetí role prozatímního výkonného ředitele během tohoto kritického období. Yitzhakovo vedení a porozumění společnosti výrazně pomohlo, aby zůstala soustředěná na provedení svých klíčových strategických priorit.“


Dr. Yitzhak Peterburg řekl, „Plníme závazky, které jsme učinili za několik posledních měsíců. Optimalizujeme svoje operace a geografickou stopu, zatímco zaměřujeme svoje zdroje na nová inovativní a generická léčiva, která zároveň nabízejí nejatraktivnější návratnost investic. Kromě toho jsme na správné cestě, abychom dosáhli svůj cíl generovat nejméně 2 miliardy dolarů z prodeje neklíčových aktiv, které použijeme pro posílení bilance společnosti Teva. Je to výsada vést společnost Teva a těším se, že v tom budu pokračovat a že budu pracovat s Kårem na zajištění hladkého přechodu, jakmile se k nám připojí.“


O Kåre Schultzovi

Pan Schultz, 56, je ostřílený veterán ve zdravotnickém průmyslu, který se odlišoval prostřednictvím svých zkušeností jako vedoucí finančních a restrukturalizačních iniciativ v globálních společnostech. Od roku 2015 plnil funkci prezidenta a výkonného ředitele společnosti H. Lundbeck A/S, do níž vstoupil, když společnost čelila ztrátě kritických patentů. Pan Schultz provedl kritické hodnocení obchodů shora dolů a implementoval strategii změny, která zahrnovala snížení provozních nákladů při zaměření se na uvedení nových výrobků na trh.

Než pan Schultz vstoupil do společnosti Lundbeck, pracoval téměř tři desetiletí ve společnosti Novo Nordisk, kde měl několik vedoucích rolí, včetně prezidenta akciové společnosti, vice prezidenta Dodávky produktů a ředitele Plánování produktů a Zákaznického servisu v divizi Péče o diabetiky. Ve společnosti Novo Nordisk hrál pan Schultz hlavní roli v modernizování velké škály biologické výroby společnosti a vedl expanzi společnosti na americké a čínské trhy.

Vedle společnosti Novo Nordisk pan Schultz pracoval také ve společnostech McKinsey a Anderson Consulting. V těchto rolích získal unikátní globální přehled o zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu, rozšířil svůj hluboký finanční důvtip, předvedl závazek k principům compliance a dohlížel na obchodní operace a týmy v Evropě a Severní Americe a na Středním východě.

 

Pan Schultz momentálně rovněž plní funkci předsedy správní rady společnosti Royal Unibrew A/S, člena správní rady společnosti LEGO A/S a člena správní rady společnosti Bitten og Mads Clausens Fond, podpůrný prostředek pro společnost Danfoss A/S.

Má magisterský titul z Ekonomie z Kodaňské univerzity.

O společnosti Teva

Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) je vedoucí globální farmaceutická společnost, která dodává vysoce kvalitní řešení v péči o zdraví se zaměřením na pacienta, tato řešení každý den využívá přibližně 200 milionů pacientů na více než 60 trzích. Se sídlem v Izraeli je společnost Teva největší výrobce generických léků na světě, investuje svoje portfolio více než 1 800 molekul do výroby široké řady generických výrobků v téměř každé terapeutické oblasti. U specializovaných léků má společnost Teva přední inovativní léčbu roztroušené sklerózy na světě stejně jako pozdní fázi vývojových programů pro další onemocnění centrálního nervového systému včetně poruch hybnosti, migrény, bolesti a neurodegenerativních stavů, jakož i široké portfolio respiračních produktů. Společnost Teva investuje svoje generické a specializované schopnosti, aby hledala nové cesty adresování neuspokojených potřeb pacientů kombinováním vývoje léku se zařízeními, službami a technologiemi. Čistý zisk společnosti Teva v roce 2016 byl 21,9 miliard dolarů. Pro více informací navštivte www.tevapharm.com.

Varovná poznámka týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení v rámci smyslu Zákona o reformě soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995, která jsou založena na aktuálních přesvědčeních a očekáváních managementu, a podléhají značným rizikům a nejistotám, jak známým tak neznámým, které by mohla způsobit, že se naše budoucí výsledky, výkon nebo úspěchy budou značně lišit od toho, co bylo vyjádřeno nebo naznačeno těmito výhledovými prohlášeními. Důležité faktory, které by mohly způsobit nebo přispět k takovým rozdílům, zahrnují rizika související s:

  • naším podnikáním v oblasti generických léků včetně toho: že jsme podstatně závislejší na tomto podnikání, s jeho značnými riziky, v důsledku naší akvizice společnosti Allergan plc celosvětového podnikání s generickými léky („Actavis Generics“); naší schopností uvědomit si očekávané benefity akvizice (a jakékoliv prodlení v pochopení těchto benefitů) nebo problémy v integraci společnosti Actavis Generics; navýšením počtu konkurentů, kteří cílí na příležitosti generických léků, a hledají exkluzivitu na americkém trhu pro generické verze významných produktů; erozí cen týkající se našich generických produktů, jak od konkurenčních produktů tak jako důsledek zvýšených vládních tlaků na ceny; a naše schopnost využít vysokou hodnotu biosimilárních příležitostí;

  • s naším podnikáním v oblasti specializovaných léků, včetně: soupeření s našimi specializovanými produkty, především Copaxone, náš přední lék, který čelí konkurenci od stávajících a potenciálních dalších generických verzí a perorálně podávaných alternativ; naší schopností dosáhnout očekávaných výsledků z investic do našeho produktovodu; konkurencí od společností s většími zdroji a schopnostmi; a efektivností našich patentů a dalšími opatřeními na ochranu našich práv duševního vlastnictví;

  • naší značně zvýšenou zadlužeností a významně sníženým stavem hotovosti, což může omezovat naši schopnost způsobit další zadluženost, zapojit se do dalších transakcí nebo udělat nové investice, a může mít za následek zhoršení našich úvěrových ratingů;

  • naším podnikáním a operacemi celkově včetně: nejistot vztahujících se ke změnám našeho současného vrcholového managementu; naší schopností vyvíjet a obchodně využít další farmaceutické produkty; problémy ve výrobě nebo kontrole kvality, které mohou poškodit naši reputaci za kvalitní výrobu a vyžadují nákladnou nápravu; přerušeními v našem dodavatelském řetězci; narušeními našich systémů informačních technologií nebo těchto systémů třetích stran nebo narušeními bezpečnosti našich dat; neschopnost nabírat nebo si udržet klíčový personál včetně těch, kteří se k nám připojili jako součást akvizice společnosti Actavis Generics; restrukturalizací naší výrobní sítě včetně možných souvisejících pracovních nepokojů; dopadem pokračující konsolidace našich distributorů a zákazníků; změnami v patentových právech, které mohou nepříznivě ovlivnit naši schopnost vyrábět naše produkty; naší schopností realizovat dispozice za pro nás přijatelných podmínek; nepříznivými dopady politické nebo ekonomické nestability, hlavních ozbrojených střetů nebo terorismu na naše významné celosvětové operace; a naší schopností úspěšně se pokoušet o vhodné cíle akvizice nebo licenční příležitosti nebo dokončení a integrování akvizic;

  • záležitostmi souladu, regulačními záležitostmi a záležitostmi soudních sporů včetně: nákladů a prodlení vyplývajících z rozsáhlé vládní regulace, které podléháme; dopady reforem v regulaci zdravotnictví a omezeními v cenách farmaceutických přípravků, náhradou a krytím; možnými dalšími nepříznivými důsledky vyplývajícími z našeho řešení spolu s vládou Spojených států amerických při našem vyšetřování FCPA; vládními vyšetřováními prodejních a marketingových postupů; možnou odpovědností za prodej generických produktů před konečným vyřešením nevyřešeného patentového sporu; nároky na odpovědnost za výrobek; zvýšeným vládním dohledem nad našimi dohodami o urovnání patentů; neschopností plnit komplexní povinnosti hlášení Medicare a Medicaid a platební závazky; a riziky pro životní prostředí;

  • dalšími finančními a ekonomickými riziky včetně: našeho vystavení měnovým výkyvům a omezením, jakož i úvěrovým rizikům; významným zvýšením našich nehmotných aktiv, která mohou mít za následek dodatečné značné poplatky za znehodnocení; možným významným zvýšením daňových závazků; a s dopadem na naši celkovou efektivní daňovou sazbu v souvislosti s ukončením nebo vypršením vládních programů nebo daňových výhod, nebo změnou v našem podnikání;

a další faktory diskutované v naší výroční zprávě na formuláři 20-F za rok ukončený 31. prosince 2016 („Výroční zpráva“) včetně „Rizikových faktorů“ uvedených v této části a v dalších našich podáních Americké komisi pro cenné papíry a burzu, která jsou k dispozici na www.sec.gov a www.tevapharm.com. Výhledová prohlášení hovoří pouze ode dne, ve kterém byla učiněna, a nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat nebo upravovat jakákoliv výhledová prohlášení nebo jiné informace zde obsažené, ať už jako důsledek nové informace, budoucích událostí nebo jinak. Upozorňujeme vás, abyste se přehnaně nespoléhali na tato výhledová prohlášení.

 

Skrýt detail

Důležité informace

Veřejně odborná informační služba Všeobecné obchodní podmínky Hlášení nežádoucích účinků
© Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 2018 Mapa stránek Web od Studio New Logic: to je rychlá tvorba e-shopu včetně kvalitní SEO optimalizace.