Ve společnosti Teva uvádíme své hodnoty a cíle do praxe prostřednictvím našeho Etického kodexu.
Je pro nás stejně důležité, co děláme, i jak to děláme. Každé naše rozhodnutí i veškeré podniknuté kroky odrážejí naše kolektivní hodnoty. V našem odhodlání dělat to, co je správné, zůstáváme pevní ve všech našich rolích, v každém obchodním oddělení i na všech dalších místech, kde po celém světě působíme.

Více v Etickém kodexu společnosti Teva >

Etický kodex pro dodavatele společnosti Teva >

Teva Supplier Code of Conduct >