Zlepšovat zdraví a zajišťovat, aby se lidé cítili lépe

Zlepšovat vaše zdraví je naší hlavní motivací. Tato zásada dává smysl všemu, co děláme, a je důvodem, proč každé ráno přicházíme do práce. Je na nás, na lidech ze společnosti Teva, využít svůj elán, schopnosti, dovednosti i nasazení a lidský přístup, abychom zajistili lepší zdraví i život milionům lidí na celém světě. Naše hodnoty vyžadují, aby naši pacienti, zákazníci, kolegové i komunity byli v centru každého rozhodnutí, které učiníme.

Leading the way

Určujeme směr
Usilujeme o to, abychom se stali lídry v našem odvětví a byli vzorem ve stále se měnícím prostředí. Vždy chceme vstupovat na trhy jako první a využívat tak příležitosti. Věříme, že lídrem se staneme prostřednictvím lidí a díky jim.

Focus and Accountability

Zaměření a odpovědnost
Soustředíme se na vše, co děláme. Definujeme jasné cíle a soustředíme úsilí, pozornost i energii, abychom jich dosáhli. Děláme to, co říkáme, a zodpovídáme za své činy a výsledky.

Getting it done together 

Společně to zvládneme
Všichni pracujeme pro jednu společnost – pro Tevu. Díky úzké a efektivní spolupráci a koordinaci plně využíváme náš potenciál a tím míříme k úspěchu.

Innovating Where We Create Value 

Inovujeme tam, kde vytváříme přidanou hodnotu
Inovujeme proto, abychom vytvořili přidanou hodnotu pro pacienty i naše partnery v systému zdravotní péče. Neustále hledáme nové a lepší způsoby, jak vyniknout, a přinášet řešení pro současné i budoucí potřeby pacientů.

Caring 

Staráme se
Staráme se o zdraví pacientů, pohodu lidí pečujících o nemocné i o komunity, s nimiž jsme v kontaktu. Staráme se o své kolegy tím, že vytváříme vstřícné, rozmanité a komplexní pracovní prostředí.

Making our families proud

Naše rodiny na nás mohou být hrdé
Každý den zlepšujeme zdraví a přispíváme k pohodě lidí. Naše rodiny mohou být hrdé na to, co přinášíme do životů lidí po celém světě. Děláme to upřímně a za všech okolností dodržujeme nejpřísnější normy kvality, etiky a compliance.