Kromě svého základního poslání -  zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními  léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta.  Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách.  Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok.  Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz
 
Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE (formulář je nutné otevírat pomocí prohlížeče Internet Explorer) 
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Ilona Říhová, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

O výsledku budete informováni do 30ti dnů od data uzavření příjmu žádostí.

Tabulka s přehledem kongresů sponzoringu, o které můžete požádat: KONGRESY V PDF >

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy: 

S ohledem na nejistý vývoj epidemiologické situace v následujících měsících na území České republiky může být níže uvedený přehled sponzorovaných kongresů neaktuální. Prosíme odborníky, kteří by společnost Teva chtěli požádat o sponzoring, o ověření termínu a místa konání daného kongresu na webových stránkách pořadatele.

XII. celostátní konference Paliativní péče
17.- 18.9.2021
Místo konání Congress Center Parkhotel Plzeň
Specializace: onkolog, lekář paliatívní péče
Termín ukončení přihlášení: 31.7.2021
https://ahou.cz/paliativnikonference

ECTRIMS
13. – 15. 10.2021
Místo konání: virtuální
Specializace: neurolog z centra léčby multiple sclerosis
Termín ukončení přihlášení: 31.7.2021
https://www.ectrims-congress.eu/2021.html

BOD 2021
13.-15.10.2021
Místo konání: virtualní
Specializace: onkolog;hemato-onkolog,klinický onkolog,algeziolog
Termín ukončení přihlášení: 31.07.2021
https://www.onkologickedny.cz


XXII.ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI
21. – 23. 10. 2021
Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum
Specializace: onkolog, algeziolog
Termín ukončení přihlášení: 31.7.2021
http://www.dialogy2021.cz/

34. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
1. - 3. 12. 2021
Místo konání: Olomouc
Specializace: neurolog
Termín ukončení přihlášení: 31.7.2021
https://www.csns2021.cz/

Příslušné dokumenty ke stažení naleznete: