Kromě svého základního poslání -  zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními  léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta.  Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách.  Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok.  Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz
 
Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE (formulář je nutné otevírat pomocí prohlížeče Internet Explorer) 
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Barbora Mirovská, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

O výsledku budete informováni do 30ti dnů od data uzavření příjmu žádostí.

Tabulka s přehledem kongresů sponzoringu, o které můžete požádat: KONGRESY V PDF >

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy: 

S ohledem na nejistý vývoj epidemiologické situace v následujících měsících na území České republiky může být níže uvedený přehled sponzorovaných kongresů neaktuální. Prosíme odborníky, kteří by společnost Teva chtěli požádat o sponzoring, o ověření termínu a místa konání daného kongresu na webových stránkách pořadatele.

 Obsahem podpory edukace je ubytování po dobu trvání akce, doprava na akci ( pouze v případě zahraničních kongresů) a úhrada registračního poplatku , jehož součástí může být  občerstvení poskytované organizátorem akce / kongresu.
3. ČESKÁ NEUROLOGICKÁ AKADEMIE
Jihlava
22. – 23. 9. 2022
Specializace: Neurologie
Uzavření žádostí: 30.7.2022
https://www.neuakademie.cz/

KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH LÉKARNIKŮ
Ostrava
11. - 13. 11. 2022
Specializace: lékárník/farmaceut/farmakolog
Uzavření žádostí: 24.7.2022

35. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD / 34. SLOVENSKO-ČESKÝ EPILEPTOLOGICKÝ ZJAZD

Bratislava
16. - 18. 11. 2022
Specializace: neurolog
Uzavření žádostí: 31. 7. 2022
https://www.czech-neuro.cz/udalost/35-slovensky-a-cesky-neurologicky-zjazd-34-slovensko-cesky-epileptologicky-zjazd-2/

EHF 2022
Vídeň
7. - 10. 12. 2022
Specializace: neurolog z centra léčby bolesti hlavy v ČR
Uzavření žádostí: 30. 9. 2022
https://www.headache-congress.org/

Příslušné dokumenty ke stažení naleznete: