Kromě svého základního poslání -  zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními  léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta.  Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách.  Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok.  Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz
 
Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE (formulář je nutné otevírat pomocí prohlížeče Internet Explorer) 
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Ilona Říhová, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

O výsledku budete informováni do 30ti dnů od data uzavření příjmu žádostí.

Tabulka s přehledem kongresů sponzoringu, o které můžete požádat: KONGRESY V PDF >

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy: 

S ohledem na nejistý vývoj epidemiologické situace v následujících měsících na území České republiky může být níže uvedený přehled sponzorovaných kongresů neaktuální. Prosíme odborníky, kteří by společnost Teva chtěli požádat o sponzoring, o ověření termínu a místa konání daného kongresu na webových stránkách pořadatele.

EHA Virtual
9. - 17.6.2021
Místo konání: virtuální
Specializace: hematoonkolog, onkolog
Termín ukončení přihlášení: 30.4.2021
https://ehaweb.org/congress/eha-congress-2021/key-information/

EAN Virtual
19. - 22.6.2021
Místo konání: virtual
Specializace: neurologie
Termín ukončení přihlášení: 30.4.2021
https://www.ean.org/congress2021

EHF+IHC
8. - 12.9.2021
Místo konání: Berlín
Specializace: neurologie
Termín ukončení přihlášení: 30.6.2021
https://www.headache-congress.org/

ECTRIMS
13. – 15. 10.2021
Místo konání: Vídeň, virtuální
Specializace: neurolog z centra léčby multiple sclerosis
Termín ukončení přihlášení: 31.7.2021
https://www.ectrims-congress.eu/2021.html

XXXVII. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI
7.10. – 9. 10. 2021
Místo konání:Český Krumlov
Odbornost: INT, CAR, GP
Uzavření žádostí: 9. 8. 2021
https://www.gsymposion.cz/detail-akce/881


XXVII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP
18.-21.11.2021
Místo konání:Areál Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1 ,647 00 Brno
pavilony A a E
Odbornost: INT, CAR, GP
Uzavření žádostí: 20. 8. 2021


XXXX. výroční konference SVL ČLS JEP
10.–13. 11. 2021
Místo konání: Kongresové centrum Zlín
Odbornost: GP, INT
Termín ukončení přihlášení: 6. 9. 2021
https://www.target-md.com/xxxx-vyrocni-konference/


XXIV. kongres o ateroskleróze
3. – 5. 12. 2021
Místo konání:BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno Husova
Odbornost: INT, CAR, GP
Uzavření žádostí: 4. 10. 2021
https://www.gsymposion.cz/detail-akce/823

Příslušné dokumenty ke stažení naleznete: