Kromě svého základního poslání -  zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními  léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta.  Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách.  Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok.  Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz
 
Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Ilona Říhová, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

O výsledku budete informováni do 30ti dnů od data uzavření příjmu žádostí.

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy:

 

Konference nemocničních lékárníků

15 - 17.11.2019

Olomouc

Odbornost: nemocniční lékárník

Uzavření žádosti: 30.7.2019

https://www.kongresnemlek.cz/

 

 

Celostátní konference paliativní medicíny

18. – 19. 10. 2019

Olomouc

Odbornost: onkolog, hematolog, algeziolog, specialista paliativní medicíny

Uzavření žádostí: 30. 7. 2019

https://ahou.cz/paliativnikonference

  

Prague ONCO 2020

29. – 31. 1. 2020

Praha

Odbornost: onkológ, radiológ

Uzavření žádostí: 15. 10. 2019

 www.pragueonco.cz

 

XXXV. konference  České společnosti pro hypertenzi,  XXVIII. konferenci pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a bloku České asociace srdečního selhání ČKS  

2. – 5. 10. 2019

Mikulov

Odbornost: INT, CAR, GP
Uzavření žádostí: 9. 8. 2019

http://www.hypertension.cz/sqlcache/konference-csh-mikulov-2019-ii-oznameni.pdf


XXV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

17.11. - 20.11.2019
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
Uzavření žádostí: 30.8.2019
Odbornost: internista, kardiolog, všeobecný lékař

https://www.gsymposion.cz/detail-akce/751/xxvi-kongres-ceske-internisticke-spolecnosti-cls-jep


XXXVII. výroční konference SVL ČLS JEP

6. - 9.11.2019
Kongresové centrum Zlín
Uzavření žádostí: 1.9.2019
Odbornost: všeobecný lékař, internista

http://target-md.com/vyrocni-konference-svl-cls-jep/


XXII. kongres o ateroskleróze

5. - 7.12.2019
Congress Center Parkhotel Plzeň
Uzavření žádostí: 30.9.2019
Odbornost: internista, CAR, všeobecný lékař

https://www.gsymposion.cz/detail-akce/769/23-kongres-o-ateroskleroze


Příslušné dokumenty ke stažení naleznete: