Kromě svého základního poslání -  zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními  léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta.  Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách.  Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok.  Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz
 
Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Ilona Říhová, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

O výsledku budete informováni do 30ti dnů od data uzavření příjmu žádostí.

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy:

EBMT congress - 45th Annual meeting of EU Society for Blood and Marrow Transplanation

24.03.-27.03.2019
Frankfurt, Germany
Odbornost: hematolog, onkohematolog
Uzavření žádostí: 31.12.2018
https://www.ebmt.org


X. sympózium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

4.-6.4.2019
Hotel Voroněž I, Brno
Odbornost: neurolog, algeziolog, onkolog
Uzavření žádostí: 31.01.2019
www.ta-service.cz/bolest2019 

43. Brněnské onkologické dny

10.04.-12.04.2019
Brno
Odbornost: onkolog, klinický onkolog, radiolog
Uzavření žádostí: 31.01.2019
https://www.onkologickedny.cz/  

24th Congress of EHA, Congress of the European Hematology Association

12.06.-16.06.2019
Amsterdam
Odbornost: hematolog/onkolog
Uzavření žádostí: 31.01.2019
https://ehaweb.org/congress/future-congresses/

11th congress of The European Pain Federation EFIC

04.09-07.09.2019
Valencia, Spain
Odbornost: algeziolog, onkolog
Uzavření žádostí: 31.01.2019
https://efic-congress.org/


Congress of ESMO

27.09.-01.10.2019
Barcelona
Odbornost: onkolog
Uzavření žádostí: 31.01.2019
https://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2019-Congress 

 

Příslušné dokumenty ke stažení naleznete: