Kromě svého základního poslání -  zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními  léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta.  Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách.  Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok.  Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz
 
Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Ilona Říhová, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

O výsledku budete informováni do 30ti dnů od data uzavření příjmu žádostí.

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy:

 

XXI. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI

3. - 5.10.2019

Stará lesná, Vysoké Tatry

Odbornost: algeziolog, onkolog

Uzavření žádosti: 30.4.2019

http://www.pain.sk/dialogy/2019/

 

XXVI. Jihočeské onkologické dny 

17. - 19.10.2019

Český Krumlov

Odbornost: onkolog, radiolog

Uzavření žádosti: 28.6.2019

www.jod2019.cz

 

ECTRIMS 2019 - 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis

11.-13.9.2019

Stockholm, Sweden
Odbornost: NEU se specializací na RS
Uzavření žádosti:  30.6.2019
https://www.ectrims-congress.eu/2019

 

ESC Congress 2019

31.8. - 4.9.2019
Paris Convention Centre
Uzavření žádostí: 15.4.2019
Odbornost: internista, kardiolog, všeobecný lékař
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/About-the-congress/future-esc-congresses

Víkendový vzdělávací seminář v Mikulově

30.8. - 1.9.2019
Hotel Eliška, 22. dubna 1000/28, 692 01 Mikulov
Uzavření žádostí: 13.7.2019
Odbornost: všeobecný lékař, internista
http://target-md.com/mikulov/

XXV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

17.11. - 20.11.2019
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
Uzavření žádostí: 30.8.2019
Odbornost: internista, kardiolog, všeobecný lékař
https://www.gsymposion.cz/detail-akce/751/xxvi-kongres-ceske-internisticke-spolecnosti-cls-jep

XXXVII. výroční konference SVL ČLS JEP

6. - 9.11.2019
Kongresové centrum Zlín
Uzavření žádostí: 1.9.2019
Odbornost: všeobecný lékař, internista
http://target-md.com/vyrocni-konference-svl-cls-jep/

XXII. kongres o ateroskleróze

5. - 7.12.2019
Congress Center Parkhotel Plzeň
Uzavření žádostí: 30.9.2019
Odbornost: internista, CAR, všeobecný lékař
https://www.gsymposion.cz/detail-akce/769/23-kongres-o-ateroskleroze


Příslušné dokumenty ke stažení naleznete: