Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb jsou podmínkami aplikovanými společností Teva Czech Industries s.r.o., se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70, IČ 26785323, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27159.

Všeobecné obchodní podmínky - Teva Czech Industries s.r.o.  

 

General Terms and conditions 

These terms and conditions concerning the deliveries of goods and services are applied by Teva Czech Industries s.r.o., with registered office at Opava, Komárov, Ostravská 305/29, Postcode 747 70, Company ID 26785323, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, Section C, File 27159.

General Terms and conditions - Teva Czech Industries s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb jsou podmínkami aplikovanými společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, DIČ: CZ25629646, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56235.

Všeobecné obchodní podmínky – Teva Pharmaceuticals CR

 

General Terms and conditions 

These terms and conditions concerning the deliveries of goods and services are applied by Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. , with registered office at Praha 5, Radlická 3185/1c, Postcode 150 00 , Company ID 256 29 646, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Prague, Section C, File 56235.

General terms and conditions Teva Pharmaceuticals CR