Tým Teva se rozhodl prověřit, zda takzvaná chytrá zařízení mohou pomoci zlepšit zdravotní stav a umožnit jeho přesnější kontrolu. 

Tým vybral tři technologie: chytré hodinky pro sledování aktivity, systém pro měření délky a kvality spánku a inteligentní váhu pro zachycení změn hmotnosti a tělesné skladby.

Studie byla nastavena tak, že její účastníci spolu mohli komunikovat, což přineslo nečekané výsledky:  „Spontánně se objevila snaha vytvořit komunitu, kde si budou všichni navzájem pomáhat. Vznikla skutečně pevná pouta mezi lidmi, kteří se nikdy nesetkali a žili v různých částech země. Bylo to fascinující,“ vyjádřil se jeden z čelnů týmu. 

Volba správných partnerů

Klíčovou roli sehrálo angažování vhodných externích partnerů, jejichž úloha byla stejně důležitá jako role globálního týmu Teva. Jedním z nich byl tým ve Withings (nyní ve vlastnictví společností Nokia), který pomohl s přístroji i s analýzou shromážděných údajů. Druhým byl tým z C Space Health, jehož úkolem bylo získat účastníky a zajistit různé úrovně jejich zapojení.

Spolupráce s C Space Health byla velmi flexibilní. Na žádost týmu Teva vytvořili pro účastníky studie online komunitní portál, což umožnilo prozkoumat kontext shromažďovaných dat. Díky tomu bude možné využít závěry studie i v budoucnosti.  Pomáhá porozumět zkušenostem lidí s chytrými zařízeními, zjistí, co vedlo k tomu, že den člověka s roztroušenou sklerózou byl považován za „dobrý“ nebo „špatný“, zaznamená i jejich obecné pocity týkající se zdraví.

Přínosy objektivních údajů

Po pěti měsících se účastníci studie podělili o své názory. Pacienti týmu společnosti Teva sdělili, že získali pocit, že mají svou nemoc lépe pod kontrolou, protože jim byly poskytnuty objektivní údaje, které dosud neměli.