Společnost Teva jako přední světový výrobce a dodavatel léčiv dostala příležitost seznámit ve zkratce širokou veřejnost přímo se serializačním výrobním procesem.  Přitom prokázala, že na novou legislativu i na její praktické dopady je již v předstihu dobře připravena, neboť má zkušenosti s dodáváním serializovaných balení léků do USA. 

Evropská směrnice proti padělkům v legálním dodavatelském řetězci přijatá v roce 2011 vytvořila celounijní právní rámec pro ochranu pacientů před padělky léčiv. Vyžaduje, aby všech 28 členských států zavedlo systém, který bude odhalovat padělané léčivé přípravky v distribučním řetězci.

Kromě unikátní identifikace každého balení léčiv požaduje evropská směrnice i prvky omezující nežádoucí manipulaci s léčivem. Zde se jedná především o pásky a pečetě, které se přetrhnou při otevírání obalu, přelepky na krabičky léčiv, celofánový obal každého balení nebo hliníkovou plombu pod víčkem lékovky, která se při jejím otevření nenávratně poškodí.

Cílem všech těchto opatření je chránit zdraví a životy pacientů garancí původu a kvality léčiv. Je tedy logické, že právě společnost Teva patří k lídrům v tomto celosvětovém procesu. Proti padělaným lékům je třeba bojovat všemi možnými způsoby.  Nejen kvůli ohromným finančním ztrátám, jež způsobují legálnímu farmaceutickému trhu, ale především právě s ohledem na značná zdravotní rizika, která představují pro pacienty.  Serializace je velmi významným krokem správným směrem.

Celou reportáž ČT1 můžete zhlédnout zde >