Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) si v září 2018 nechala zpracovat analýzu mapující přínosy generického průmyslu na území České republiky. Úspory za posledních deset let byly vyčísleny na 136 miliard korun. Teva jako jednička na českém generickém trhu má na tomto výsledku významný podíl.

ČAFF, která sdružuje 23 členských společností, chtěla znát celkový přínos generik pro ekonomiku České republiky i jejich pozitivní dopady na celý zdravotní systém. Měření dospělo k následujícím výsledkům:

  • Společnosti ČAFF generují v ČR celkem 7 580 pracovních míst, z toho 4 060 osob zaměstnávají přímo.
  • Generická léčiva vyráběná v České republice se vyváží do celého světa. V roce 2017 se jednalo o zboží v hodnotě 10,8 miliard korun.
  • Výrobci generik přispěli na odvodech do veřejných rozpočtů částkou 1,8 miliard korun, což je 60 % všech odvodů farmaceutického sektoru do veřejných rozpočtů.
  • Osm členských společností ČAFF vyrábí léky na území ČR (v abecedním pořadí jsou to Angelini, BB Pharma, Glenmark, Omega Pharma, Promed, Teva, ÚJV Řež, Zentiva).
  • Vyčíslené úspory pro zdravotní systém za posledních deset let dosáhly částky 136 miliard korun. Jednalo se zejména o léky na vysokou hladinu cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, psychická onemocnění, mozkové příhody a onemocnění srdce.
  • 2/3 denních dávek léků, které užívají pacienti v Česku jsou generika, což činí 1/3 výdajů ze zdravotního systému. Celková hodnota farmaceutického trhu České republiky je 52 mld. korun.

„Generika mají v systému zdravotnictví svoje nezastupitelné místo, přinášejí kvalitní léčbu většímu počtu pacientů za výrazně nižších nákladů pro celý zdravotní systém,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Kompletní tiskovou zprávu ČAFF naleznete zde >