• Vysvětlete pacientovi srozumitelně a trpělivě podstatu onemocnění a princip léčby, přizpůsobte léčbu individuálním potřebám pacienta.
  • Zdůrazněte pacientovi důležitost léčby a rizika non-adherence.
  • Reagujte na pacientovy otázky vstřícně, udržujte oční kontakt, snažte se jej motivovat.
  • Doporučte pacientovi, aby si informace psal, poskytněte mu vhodné informační materiály.
  • Doporučte pacientovi používání upomínek na mobilním telefonu, případně vhodnou aplikaci pro chytré telefony.
  • Navrhněte pacientovi, aby do léčby zapojil svou rodinu.
  • Opakujte pacientovi důležité informace o způsobu užívání léků.
  • Připomínejte pacientovi zásady zdravého životního stylu.
  • Ověřujte si při každé návštěvě, že pacient doporučení k léčbě chápe.
  • U problematických pacientů zvyšte počet kontrol.