• Vyslechněte si všechny informace, které vám lékař poskytuje.
  • Pokud čemkoliv nerozumíte, nebojte se zeptat.
  • Uchovejte si a využívejte všechny informační materiály, které vám lékař poskytl.
  • Snažte se léky užívat přesně tak, jak vám lékař předepsal.
  • Používejte nějakou formu upomínek (například v mobilním telefonu), abyste nezapomínali léky užívat.
  • Snažte se dodržovat zásady zdravého životního stylu.
  • Dodržujte všechna další doporučení lékaře.
  • Pokud vám léčba z nějakého důvodu nevyhovuje nebo se u vás objeví nežádoucí účinky, informujte o tom lékaře.
  • Mluvte o své nemoci a léčbě se svými blízkými.
  • Mějte na paměti, že pokud budete doporučení lékaře dodržovat, bude léčba účinná a pomůže vám.