Takzvaný transplantační zákon říká, že lékař má vhodným způsobem sdělit blízkým osobám zemřelého člověka, že je možným dárcem orgánů. Co je to ale vhodný způsob?

Jak se „vhodně“ mluví s matkou, jíž umírá dítě, o tom, že někdo jiný potřebuje jeho orgány, aby mohl žít? Jak o tomto tématu hovořit s mužem, kterému právě zemřela manželka? To jsou nelehké situace, v nichž se ocitají lékaři z transplantačních programů, a ve kterých musejí obstát.

Společnost Teva si uvědomuje závažnost této problematiky a pořádá proto třístupňové „Kurzy sdělování nepříznivých zpráv“. Pomáhá tak lékařům s tím, jak říci smutnou zprávu blízkým, jak je citlivě povzbudit a vysvětlit jim, že jejich velká ztráta dává naději někomu jinému.
Kurzy současně učí, jak v takových případech pracovat s vlastní psychikou a předejít syndromu vyhoření, protože situace, kterým musí lékaři čelit, jsou stresující i pro ně samotné.

Společnost Teva organizuje tyto kurzy v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), jenž disponuje největším transplantačním centrem v České republice. Je tak součástí silných životních příběhů pacientů i lékařů, kterým usnadňuje zvládat každodenní boj o životy nemocných a pomáhá jim, aby se mohli své záslužné práci věnovat naplno.