Česká republika

Melancholic people on the beach

Jak pomáháme

______________________

Farmaceutická společnost Teva Czech Industries s.r.o. svou průmyslovou činností od roku 1883 usiluje o zlepšení životních podmínek nemocných spoluobčanů. Od roku 1997 pak zřízením firemní Charitativní a sponzorské komise každoročně přispívá finančními prostředky tam, kde jen léčebná péče nestačí. Za posledních 11 let, tj. od r. 2004 do konce roku 2014, společnost rozdělila mezi nemocné, zdravotně hendikepované a sociálně znevýhodněné celkem 14 323 566 Kč.
 
Další finanční prostředky pak společnost každoročně investuje prostřednictvím Komise pro spolupráci se školami a odbornými pracovišti do oblasti vzdělávání. Díky projektu spolupráce s vybranými vysokými a středními školami společnost poskytuje studentům zázemí pro exkurze, stáže a odborné praxe, spoluúčastní se školních odborných grantů, sponzoruje budování audiovizuálních učeben, zaštiťuje regionální i celostátní studentské vědecké soutěže, odborné semináře i vědecké konference, spolupracuje na odborných výzkumech a v neposlední řadě personálně zajišťuje výuku odborných předmětů (více podrobností o programu Spolupráce se školami najdete zde).
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach
Melancholic people on the beach

______________________

V průběhu roku 2013 společnost redefinovala své standardy poskytování charitativních a sponzorských darů a vymezila oblasti, do kterých chce nadále především soustředit svou pomoc:
 
  • Podpora neziskových organizací působících v místě podnikání společnosti (region Opavsko).
  • Zlepšování kvality životních podmínek nemocných či znevýhodněných spoluobčanů, a to se zvláštním zřetelem na seniory, protože se společnost Teva Czech Industries domnívá, že otázky stáří a s nimi spojená témata jsou vytlačovány na okraj společenského zájmu a nevěnuje se jim dostatečná pozornost.
  • Podpora dobrovolnictví vlastních zaměstnanců společnosti v činnostech, přinášejících nezištný prospěch druhým.

Formulář Žádosti o dar ke stažení