Investujeme do oblasti vzdělávání

Spolupracujeme s vybranými vysokými a středními školami

Prostřednictvím Komise pro spolupráci se školami a odbornými pracovišti Teva investuje do oblasti vzdělávání.

V rámci projektu spolupráce s vybranými vysokými a středními školami společnost realizuje celou řadu činností.
Poskytuje studentům zázemí pro exkurze, stáže a odborné praxe, účastní se školních odborných grantů, sponzoruje budování audiovizuálních učeben, zaštiťuje regionální i celostátní studentské vědecké soutěže, odborné semináře i vědecké konference, spolupracuje na odborných výzkumech a personálně zajišťuje výuku odborných předmětů.

Podrobnosti o programu Spolupráce se školami naleznete zde

Sdílejte tuto stránku na: