Česká republika

Katalog produktů na předpis

Psychiatrie

Olanzapin Actavis 5 mg, (tablety dispergovatelné v ústech)

Na předpis