Terapeutické oblasti

Přehled našich klíčových terapeutických oblastí

Centrální nervová soustava (CNS)

Společnost Teva dodává léčiva pro potřeby pacientů s poruchami centrální nervové soustavy (CNS) a jejich rodiny.

Teva jako globální lídr v léčbě poruch centrální nervové soustavy (CNS) poskytuje produkty pro léčbu pacientů s neurologickými a neurodegenerativními poruchami, bolestmi a poruchami spánku po celém světě.

Teva rovněž vyvíjí inovativní řešení v oblasti bolestí hlavy a migrény a společensky odpovědné léčby bolesti.

Dýchací ústrojí

Společnost Teva poskytuje kvalitní léčbu lidem trpícím poruchami dýchacího ústrojí včetně astmatu, alergické rýmy a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Náš inovativní přístup k péči o dýchací ústrojí se zaměřuje na optimalizaci terapií prostřednictvím inovativních systémů dodávek léčiv určených k řešení potřeb pacientů.

Teva se zaměřuje na vývoj a poskytování možností léčby, které řeší dva hlavní problémy současné léčby chorob dýchacího ústrojí: 1) dodržování léčby a respektování léčebného režimu a 2) léčba astmatu, jež není pod kontrolou navzdory používání terapie odpovídající standardní péči.

Při léčbě astmatu je cílem udržet je pod kontrolou, aby lidé s astmatem měli dobrou funkci plic, vykazovali méně příznaků a zakoušeli méně astmatických záchvatů.

Teva dodává celou řadu léků pro léčbu onemocnění dýchacího ústrojí, včetně regulační a záchranné terapie. Rovněž usilujeme o vývoj nových možností léčby. Společnost Teva se zaměřuje na kombinaci silných stránek v oblasti speciálních léčiv (včetně malých molekul i biologických přípravků), platforem zdravotnických prostředků a generických léčiv. 

Kromě dostupných léků má společnost Teva široký program možností léčby, které jsou aktuálně ve vývoji, s cílem dalšího posílení našich produktových nabídek a řešení nenaplněných potřeb u pacientů trpících poruchami dýchacího ústrojí.

Onkologie

V oblasti onkologie se snažíme výrazně zvýšit kvalitu života pacientů s nádorovým onemocněním. Dodáváme širokou řadu přípravků od léčby karcinomu prsu až po podpůrnou léčbu, která chrání onkologické pacienty před nežádoucími účinky podávané chemoterapie.

Léčba bolesti

Teva nabízí efektivní řešení pro léčbu bolesti mj u onkologických pacientů, kteří potřebují léčiva ze skupiny opioidů a to včetně specifických druhů bolesti mezi něž patří průlomová bolest, která se vyskytuje v průběhu onkologického onemocnění.

Sdílejte tuto stránku na: