Nabízíme Vám možnost exkurze, brigády i studijní praxe. Pod dohledem zkušených odborníků tak budete moci poznat jednotlivé výrobní procesy a firemní kulturu, což Vám umožní získat cenné zkušenosti pro Vaši budoucí profesní kariéru. 

Praxe, exkurze a brigády jsou organizovány ve spolupráci se studijními odděleními a sekretariáty partnerských středních škol či přímo s vedením jednotlivých univerzitních ústavů, kateder a fakult: