Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s mezinárodní normou ČSN ISO 45001:2018. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomáhá zajišťovat soulad s právními a jinými požadavky a cílem tohoto systému je neustálé zlepšování v této oblasti.

K prokázání vysoké úrovně naší společnosti v oblasti ochrany životního prostředí byl zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14 001:2016.

Tento systém zejména sleduje:

  • systematické řízení firmy v oblastech souvisejících s ochranou životního prostředí
  • plný soulad s požadavky právních a jiných předpisů, dodržení požadavků národní ekologické legislativy
  • budování dobrých vztahů s veřejností a státní správou

Každý zaměstnanec ve společnosti musí být v souladu s požadavkem výše zmíněných norem seznámen s Politikou v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Mimo tyto systémy má společnost Teva Czech Industries s.r.o. zaveden také systém prevence závažných havárií podle zákona č. 224/2015 Sb., v jehož rámci pravidelně vyhodnocuje rizika vzniku závažných havárií ve svých vlastních provozech a přijímá opatření ke snižování těchto rizik. Pro správnou funkčnost systému schválilo Politiku prevence závažných havárií.

“V případě, že chcete vyjádřit své obavy týkající se oblasti bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí společnosti Teva, využijte tento e-mail: tevaczbozp@tevapharm.cz

Sdílejte tuto stránku na: