Podáváme pomocnou ruku

Pomáháme budovat důvěrné vztahy mezi lékaři a pacienty

Pro úspěšnou léčbu je klíčová spolupráce pacienta se zdravotníkem založená na vzájemné důvěře a porozumění. Společnost Teva proto zdravotníkům podává pomocnou ruku nejen vývojem nových léků, ale podporuje je i v oblasti komunikace s pacienty. Pořádá semináře, které lékaře učí citlivě sdělovat nepříjemné zprávy lidem, o něž pečují.

Rozumí pacient své diagnóze? Chápe její závažnost a způsob léčby? Bude se mnou spolupracovat tak, aby to prospělo jeho zdravotnímu stavu? Tyto otázky si klade nespočet zdravotnických pracovníků při kontaktu s nemocnými. A právě semináře o komunikaci s pacienty, jež pořádá společnost Teva, jim na ně umí odpovědět.

Jednoduše a citlivě

Jednoduché a současně citlivé podání informací o závažnosti choroby je pro navázání důvěrného kontaktu s pacientem to nejdůležitější.
Pacient potřebuje v tíživé životní situaci vyjádřit své pocity, představy a obavy. Ocení proto někoho, kdo jej vyslechne, ale nesoudí. Nehodnotí a nevnucuje univerzální řešení. Potřebuje ve zdravotníkovi vidět partnera, nikoliv někoho, kdo jen zakazuje a přikazuje. Pokud se nemocný cítí být součástí léčebného procesu a rozumí mu, dokáže efektivně spolupracovat, důvěřovat a dodržovat nastavenou léčbu.

Individuální přístup

Každý nemocný potřebuje jiný přístup. V jednotlivých fázích chronického onemocnění je pro pacienty důležité dostávat různé informace tak, aby je správně vnímali. Zdravotník by proto měl pochopit potřeby pacienta a léčbu nastavit a kontrolovat tak, aby vyhovovala oběma stranám.

A to je i cílem společnosti Teva, která pro zdravotníky pořádá semináře komunikace s pacienty. Kurzy vedou renomovaní lektoři, kteří vycházejí z nejnovějších poznatků v oblasti psychologie a z osobních zkušeností s pacienty. Jednou z nich je PhDr. Pavla Banýrová, autorka i lektorka originálního vzdělávacího programu pro zdravotníky, specializující se na péči o pacienty s roztroušenou sklerózou.

Sdílejte tuto stránku na: