Transparentní spolupráce

Podpora vzdělávání zdravotnických odborníků i další spolupráce se zdravotnickým sektorem je pro společnost Teva Pharmaceuticals CR klíčová. Jako světový lídr generického průmyslu chce reagovat na potřeby pacientů i lékařů a dlouhodobě rozvíjet nové metody léčby. Za stejně důležité však považuje splnění etických pravidel i platných legislativních norem této spolupráce. Proto dobrovolně přistupuje k iniciativě Transparentní spolupráce upravené Kodexem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu o zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením.

Tyto informace jsou zveřejněny na transparentnispoluprace.cz

Sdílejte tuto stránku na:

Metodiku pro transparentní spolupráci najdete v níže přiložených souborech ke stažení:

Metodologie pro Disclosure_anglicky

Čtěte více

Metodologie pro Disclosure_česky

Čtěte více

Informace o podpoře poskytnuté organizacím pacientů naleznete

na globálních stránkách společnosti Teva

Čtěte více