Sponzoring vzdělávání

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách. Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování.

Kromě svého základního poslání - zásobovat zdravotnický systém v České republice kvalitními generickými a speciálními léčivy - považuje společnost Teva za svou odpovědnost také další medicínské a farmaceutické vzdělávání zdravotnických odborníků v oblastech, kde působí. Společným cílem farmaceutického průmyslu i zdravotnických odborníků je zlepšení péče o pacienta. Právě k tomuto účelu může sponzoring vzdělávání významně přispět.

Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách. Společnost Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování. Jednotlivé odborníky tímto způsobem lze podpořit jednou za kalendářní rok. Informace o poskytnuté podpoře jsou zveřejňovány na www.transparentnispoluprace.cz.

Při žádosti o sponzoring účasti na odborné akci je vždy nutné zvážit její vzdělávací přínos pro žadatele a využití poznatků a jejich další šíření v praxi.

Jak o podporu účasti na medicínské či vědecké akci požádat?

  1. Vyplňte formulář ŽÁDOST O SPONZOROVÁNÍ EDUKACE – ÚČASTI NA KONGRESU. Najdete ZDE (formulář je nutné otevírat pomocí prohlížeče Internet Explorer) 
  2. Vyplněný a podepsaný scan žádosti pošlete na emailovou adresu: Edukace.CZPRG@teva.cz nebo originál na adresu: Jana Tichá, Commercial Support Specialist, Teva, Sokolovská 658/136A, Praha 8

Pro co nejrychlejší vyřízení žádosti doporučujeme odeslat oskenovanou žádost na kontaktní e-mail.

První informaci o schválení Vaší žádosti medicínským oddělením obdržíte do 30 dnů od uzavření příjmu žádostí.

Sponzoring medicínského nebo vědeckého vzdělávání je možné získat pro tyto kongresy: 


15. PRAŽSKÉ MEZIOBOROVÉ ONKOLOGICKÉ KOLOKVIUM PRAGUE ONCO
Praha
24. 1. - 26. 1. 2024
Specializace: Klinický onkolog, hematoonkolog, radioterapeut 
Uzavření žádostí: 11. 12. 2023
Součástí podpory edukace je ubytování a registrační poplatek.

První informaci o schválení Vaší žádosti medicínským oddělením obdržíte do 30 dnů od uzavření příjmu žádostí. 

Vyplnění čísla lékařské komory a data žádosti je nezbytné pro schválení podpory edukace.
PragueONCO – Pražské mezioborové onkologické kolokvium


Příslušné dokumenty ke stažení naleznete:

Sdílejte tuto stránku na: