Bezpečnost pacientů

Zaměření na bezpečnost pacientů

Všechny naše výrobky procházejí důkladným sledováním a hodnocením bezpečnosti v každé fázi svého životního cyklu.

Naši odborníci na bezpečnost působící v oddělení farmakovigilance jsou odpovědní za monitorování, zjišťování, analýzu a nahlašování potenciálních bezpečnostních rizik souvisejících s použitím léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku společnosti Teva.

Co dělá náš tým farmakovigilance:

 • aktivně se účastní studií během výzkumné fáze při současném monitorování bezpečnosti léčiv v klinickém použití a shromažďováním informací o nežádoucích událostech
   
 • udržuje detailní databázi všech nahlášených nežádoucích účinků, která se používá pro účinné shromažďování, posouzení a prevenci nežádoucích událostí
   
 • aktivně přezkoumává a hlásí regulačním orgánům nežádoucí účinky nahlašované pacienty, jejich pečovateli nebo zdravotními odborníky
   
 • používá sofistikované postupy, datovou analýzu a klinické znalosti pro stanovení možnosti nového rizika, jakmile dojde k uvedení léčiva na trh
   
 • je soustavně monitorován regulačními orgány
   
 • pro zajištění bezpečnosti pacientů využívá i externí odborníky

Jak získáváme bezpečnostní data?

Po uvedení léku na trh mohou lékaři, pacienti, zdravotnické týmy i jiní pečovatelé nahlašovat nežádoucí účinky a bezpečnostní obavy. Všichni naši zaměstnanci se účastní pravidelného školení v oblasti farmakovigilance, aby bylo zajištěno efektivní shromažďování bezpečnostních údajů v naší organizaci.

Kromě toho provádíme aktivní opatření pro analýzu všech shromážděných bezpečnostních dat

 • Detekce signálů - Periodické přezkoumávání, na jehož základě je analyzován a vyhodnocován bezpečnostní profil každého výrobku za účelem stanovení jakýchkoliv případných nových bezpečnostních problémů
   
 • Periodická zpráva o aktualizaci bezpečnostních údajů - Podrobná zpráva předkládaná kontrolním úřadům, která zahrnuje bezpečnostní údaje a analýzu profilu rizik a přínosů našich produktů
   
 • Plán řízení rizik - Na základě bezpečnostního profilu specifického produktu navrhuje Teva další činnosti pro monitorování, minimalizaci nebo prevenci zjištěných a potenciálních rizik a nežádoucích událostí

Máte dotazy?

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky pacientů

Sdílejte tuto stránku na: