Jak pomáháme

Farmaceutická společnost Teva Czech Industries s.r.o. svou průmyslovou činností od roku 1883 usiluje o zlepšení životních podmínek nemocných spoluobčanů. Od roku 1997 pak zřízením firemní Charitativní a sponzorské komise každoročně přispívá finančními prostředky tam, kde jen léčebná péče nestačí. Za posledních 11 let, tj. od r. 2004 do konce roku 2014, společnost rozdělila mezi nemocné, zdravotně hendikepované a sociálně znevýhodněné celkem 14 323 566 Kč.

Další finanční prostředky pak společnost každoročně investuje prostřednictvím Komise pro spolupráci se školami a odbornými pracovišti do oblasti vzdělávání. Díky projektu spolupráce s vybranými vysokými a středními školami společnost poskytuje studentům zázemí pro exkurze, stáže a odborné praxe, spoluúčastní se školních odborných grantů, sponzoruje budování audiovizuálních učeben, zaštiťuje regionální i celostátní studentské vědecké soutěže, odborné semináře i vědecké konference, spolupracuje na odborných výzkumech a v neposlední řadě personálně zajišťuje výuku odborných předmětů (více podrobností o programu Spolupráce se školami najdete zde).

Sdílejte tuto stránku na:

V průběhu roku 2013 společnost redefinovala své standardy poskytování charitativních a sponzorských darů a vymezila oblasti, do kterých chce nadále především soustředit svou pomoc:

  • Podpora neziskových organizací působících v místě podnikání společnosti (region Opavsko).
     
  • Zlepšování kvality životních podmínek nemocných či znevýhodněných spoluobčanů, a to se zvláštním zřetelem na seniory, protože se společnost Teva Czech Industries domnívá, že otázky stáří a s nimi spojená témata jsou vytlačovány na okraj společenského zájmu a nevěnuje se jim dostatečná pozornost.
     
  • Podpora dobrovolnictví vlastních zaměstnanců společnosti v činnostech, přinášejících nezištný prospěch druhým.
Formulář Žádosti o dar ke stažení