Naše hodnoty

Zlepšujeme zdraví. S vášní a nasazením. Záleží nám na tom, co děláme, i jak to děláme

Zlepšovat zdraví a zajišťovat, aby se lidé cítili lépe

Zlepšovat vaše zdraví je naší hlavní motivací. Tato zásada dává smysl všemu, co děláme, a je důvodem, proč každé ráno přicházíme do práce. Je na nás, na lidech ze společnosti Teva, využít svůj elán, schopnosti, dovednosti i nasazení a lidský přístup, abychom zajistili lepší zdraví i život milionům lidí na celém světě. Naše hodnoty vyžadují, aby naši pacienti, zákazníci, kolegové i komunity byli v centru každého rozhodnutí, které učiníme.

Určujeme směr

Usilujeme o to, abychom se stali lídry v našem odvětví a byli vzorem ve stále se měnícím prostředí. Vždy chceme vstupovat na trhy jako první a využívat tak příležitosti. Věříme, že lídrem se staneme prostřednictvím lidí a díky jim.


Zaměření a odpovědnost

Soustředíme se na vše, co děláme. Definujeme jasné cíle a soustředíme úsilí, pozornost i energii, abychom jich dosáhli. Děláme to, co říkáme, a zodpovídáme za své činy a výsledky.


Values_Czech-04.png

Společně to zvládneme

Všichni pracujeme pro jednu společnost – pro Tevu. Díky úzké a efektivní spolupráci a koordinaci plně využíváme náš potenciál a tím míříme k úspěchu.


Values_Czech-05.png

Inovujeme tam, kde vytváříme přidanou hodnotu

Inovujeme proto, abychom vytvořili přidanou hodnotu pro pacienty i naše partnery v systému zdravotní péče. Neustále hledáme nové a lepší způsoby, jak vyniknout, a přinášet řešení pro současné i budoucí potřeby pacientů.


Values_Czech-06.png

Staráme se

Staráme se o zdraví pacientů, pohodu lidí pečujících o nemocné i o komunity, s nimiž jsme v kontaktu. Staráme se o své kolegy tím, že vytváříme vstřícné, rozmanité a komplexní pracovní prostředí.


Values_Czech-01.png

Naše rodiny na nás mohou být hrdé

Každý den zlepšujeme zdraví a přispíváme k pohodě lidí. Naše rodiny mohou být hrdé na to, co přinášíme do životů lidí po celém světě. Děláme to upřímně a za všech okolností dodržujeme nejpřísnější normy kvality, etiky a compliance.

Sdílejte tuto stránku na: