Profil společnosti

Zaměřeno na vaše potřeby

Jednoduchost a jednotný přístup přináší rychlá a cenově dostupná řešení pro pacienty.

Společnost Teva si zakládá na tom, že veškeré naše úsilí je směřováno k lidem. Silné globální základy, efektivní využití naší velikosti i rozsahu působnosti nám pomáhají usnadnit přístup ke kvalitním zdravotním řešením milionům lidí po celém světě, aby mohli vést lepší a zdravější život. Vyvíjíme a vyrábíme cenově dostupná kvalitní generická léčiva, originální a biofarmaceutické přípravky a aktivní účinné látky.

Jako globální farmaceutický lídr a největší světový výrobce generických léčiv si uvědomujeme, že základem našich úspěchů jsou naši zaměstnanci. Kolegové ve více než 60 zemích světa každý den vyvíjejí, vyrábějí a dodávají léky pro 200 milionů lidí.

Společnost Teva Czech Industries s.r.o., se sídlem se sídlem na adrese Ostravská 305/29, Komárov, 747 70 Opava, IČO: 26 785 323, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 27159 a společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČO: 25 629 646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 56235, tímto shodně prohlašují, že jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd., se sídlem 124 Dvora HaNevi'a St., Tel Aviv 6944020 Izrael, která je řídící osobou a společně s ní a ostatními členy vytváří koncern označovaný jako koncern Teva.

Členové koncernu Teva jsou uvedeni na webových stránkách řídící osoby www.tevapharm.com

Sdílejte tuto stránku na: