Chcete se léčit účinně? Lečte se správně

Co je to adherence?

Slovem adherence označujeme míru spolupráce pacienta při léčbě. Důležité je především to, jestli se pacient řídí doporučením lékaře a/nebo lékárníka, jak užívat léky a jaká dodržovat režimová opatření. Spolupráce pacienta je totiž pro úspěch léčby zásadní. Pokud se pacient radami lékaře či lékárníka neřídí, označujeme to za tzv. non-adherenci (nespolupráci). Ta významně narušuje snahu zdravotníků pacientům pomoci, bohužel se s ní setkávají velmi často.

Jaké jsou nejčastější důvody non-adherence?

Důvodů, proč pacient nespolupracuje, je hned několik. Jednou z nejčastějších příčin je nepochopení léčebného režimu. Pacienti by se proto neměli bát lékaře nebo lékárníka zeptat, pokud něčemu nerozumí nebo pokud mají z něčeho obavy. Některé léčebné postupy bývají poměrně složité, pacient musí užívat více léků v různou dobu, v různých lékových formách, není proto namístě stydět se říct, že něčemu nerozumíme.

Velmi často se ale stává také to, že pacient léčbě nepřikládá význam, léky brát zapomíná, režimová opatření se mu dodržovat nechtějí. Většinou se to týká chronicky nemocných, například lidí s vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu, cukrovkou nebo obezitou. Tyto nemoci totiž nebolí, a tak člověk snadno zapomene, že mu něco je, a léčbu nepovažuje za důležitou. Až se nemoc projeví, bývá už ale většinou pozdě a může to také skončit trvalými následky nebo i hůře.

Proč je adherence důležitá?

Jestliže pacient dodržuje doporučení zdravotníků, má mnohem větší naději na to, že léčba bude úspěšná. Akutní obtíže obvykle vymizí úplně, chronické se zmírní, nedochází k dalšímu prohlubování příznaků nemoci a pacient má naději na kvalitní život bez komplikací.

Jak dosáhnout dobré adherence?

Jak adherenci zlepšit?

Hledání odpovědí na otázky, proč pacienti léčbu nedodržují, je základním kamenem pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky a pacienty. Je příčinou non-adherence to, že pacient nedostal dostatek srozumitelných informací? Je to přílišná složitost léčebného postupu, který nevyhovuje pacientovým individuálním potřebám? Nebo je příčinou neochota si nemoc připustit a při léčbě spolupracovat? Nebo jsou důvody úplně jiné? To se budou snažit zjistit lékaři ve 150 ambulancích po celé České republice od svých pacientů pomocí speciálních dotazníků v rámci Týdne adherence.

Týden adherence

Dotazování v rámci Týdne adherence odstartuje 25. 3. 2019 a kromě pacientů budou dotazníky vyplňovat i lékaři. Organizátorem dotazníkového šetření je společnost Teva. Jeho cílem je zjistit hlavní příčiny non-adherence a po vyhodnocení odpovědí hledat možnosti, jak pacientům s adherencí pomoci a zlepšit jim kvalitu života.

Sdílejte tuto stránku na:

A jak se budeme ptát?


Informační materiály pro pacienty