Bezpečností podmínky pro Teva – výrobní závod v Opavě

Dodavatel, který poskytuje své plnění v areálu Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70, IČ 26785323, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27159, je povinen dodržovat podmínky pro Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO), ochrana životního prostředí (OŽP) a ostraha (dále jen „Bezpečností podmínky“).

Bezpečnostní podmínky – Teva Czech Industries s.r.o.

 
The Supplier who provides his performance on the premises of Teva Czech Industries s.r.o., with registered office at Opava, Komárov, Ostravská 305/29, Postcode 747 70, Company ID 26785323, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, Section C, File 27159, it undertakes to comply with the conditions of Safety and health at work (BOZP), fire protection (PO), environmental protection (OŽP) and security (hereinafter "Safety conditions").

Safety conditions - Teva Czech Industries s.r.o.