Česká republika

Melancholic people on the beach

Náš vliv

Naše nasazení pro zdraví pacientů je soustavné. Uznáváme svou odpovědnost a považujeme ji za příležitost pro zlepšení kvality života a dosažení trvalého společenského vlivu.

Umožňujeme lidem prožívat lepší dny

Lepší přístup ke zdravotní péči pro ty, kdo ji nejvíce potřebují

Podáváme pomocnou ruku

Pomáháme budovat důvěrné vztahy mezi lékaři a pacienty

Více zde

Vzděláváme odborníky

Pomáháme lékařům umět sdělovat nepříznivé zprávy

Více zde

Společenský vliv Teva

Usilujeme o to, aby se naše léčiva a programy odpovědným a udržitelným způsobem každý den dostaly k milionům lidí

Více zde

Přinášíme kvalitní a potřebné informace

Pomáháme pacientům porozumět jejich nemoci

Více zde

Investujeme do oblasti vzdělávání

Spolupracujeme s vybranými vysokými a středními školami

Více zde

Propojujeme zkušené pacienty s nově diagnostikovanými

Podporujeme smysluplné pacientské projekty

Více zde

Poskytujeme sociální poradenství

Hledáme východiska ze zdánlivě neřešitelných situací

Více zde