Náš vliv

Naše nasazení pro zdraví pacientů je soustavné. Uznáváme svou odpovědnost a považujeme ji za příležitost pro zlepšení kvality života a dosažení trvalého společenského vlivu.

Umožňujeme lidem prožívat lepší dny

Lepší přístup ke zdravotní péči pro ty, kdo ji nejvíce potřebují

Podáváme pomocnou ruku

Pomáháme budovat důvěrné vztahy mezi lékaři a pacienty

Více zde Podáváme pomocnou ruku

Vzděláváme odborníky

Pomáháme lékařům umět sdělovat nepříznivé zprávy

Více zde Vzděláváme odborníky

Zpráva o pokroku v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG report)

Pro společnost Teva znamená ESG podporu zdraví a dostupnosti našich léků v celém našem podnikání, minimalizaci dopadu našich činností a produktů na planetu a věnování se kvalitě, etice a transparentnosti. ESG report z roku 2020, který sdílí naše aktivity, cíle a pokrok. Poprvé také sdílíme náš pokrok v ESG v České republice.

Více zde Zpráva o pokroku v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG report)

Přinášíme kvalitní a potřebné informace

Pomáháme pacientům porozumět jejich nemoci

Více zde

Investujeme do oblasti vzdělávání

Spolupracujeme s vybranými vysokými a středními školami

Více zde

Propojujeme zkušené pacienty s nově diagnostikovanými

Podporujeme smysluplné pacientské projekty

Více zde

Poskytujeme sociální poradenství

Hledáme východiska ze zdánlivě neřešitelných situací

Více zde