Podporované weby

Getty Images/Georgijevic

Společnost Teva se podílí na činnosti nebo je partnerem různých internetových stránek se zdravotnickou tématikou. Naším cílem je vzdělávat odborníky i širokou veřejnost a zvyšovat povědomí o zdraví, zdravotnictví a souvisejících tématech.

Pro lékaře


Kapitoly online je multioborový portál pro lékaře s řadou interaktivních prvků, odkud je možno stahovat si doporučené postupy i materiály pro pacienty, vyhledávat důležité odkazy nebo termíny odborných akcí, seznamovat se s kasuistikami či zajímavostmi.

www.kapitoly-online.cz

Pro farmaceuty

je určen odborné veřejnosti z řad lékárníků a farmaceutických asistentů i farmaceutům, kteří se ve své profesi zabývají léky, lékovou legislativou a politikou, farmakoekonomikou, provozem lékáren a ostatními činnostmi blízkými farmacii.

www.tevapoint.cz

Pro pacienty

tevasopo.cz

poskytuje bezplatné sociálně-právní poradenství pro onkologické pacienty.

www.tevasopo.cz

Pro pracovníky ve zdravotnictví zajímající se o problematiku respiračních onemocnění Respiratory fórum jsou stránky věnované aktuálním tématům respirační medicíny a důležité informace zde naleznou lékaři, sestry i farmaceuti.

respiforum.cz

Pro všechny

jsou stránky věnované problematice roztroušené sklerózy pro pacienty, jejich rodinné příslušníky, lékaře i veřejnost.

www.rskompas.cz

Migréna fórum

migrenaforum_logo.png

www.migrenaforum.cz

Migréna kompas

logo_migrenakompas.png

www.migrena-kompas.cz

Sdílejte tuto stránku na: