Vzděláváme odborníky

Pomáháme lékařům umět sdělovat nepříznivé zprávy

Transplantace - pro příjemce orgánu šťastná zpráva, pro rodinu dárce jedno z nejtěžších životních období a rozhodnutí. Sdělit nepříznivou zprávu o smrti zároveň s informací, že život někde jinde může pokračovat, není pro lékaře z transplantačního programu vůbec snadné. Společnost Teva proto organizuje kurzy a pomáhá lékařům tento nelehký úkol zvládat.

Takzvaný transplantační zákon říká, že lékař má vhodným způsobem sdělit blízkým osobám zemřelého člověka, že je možným dárcem orgánů. Co je to ale vhodný způsob?

Jak se „vhodně“ mluví s matkou, jíž umírá dítě, o tom, že někdo jiný potřebuje jeho orgány, aby mohl žít? Jak o tomto tématu hovořit s mužem, kterému právě zemřela manželka? To jsou nelehké situace, v nichž se ocitají lékaři z transplantačních programů, a ve kterých musejí obstát.

Společnost Teva si uvědomuje závažnost této problematiky a pořádá proto třístupňové „Kurzy sdělování nepříznivých zpráv“. Pomáhá tak lékařům s tím, jak říci smutnou zprávu blízkým, jak je citlivě povzbudit a vysvětlit jim, že jejich velká ztráta dává naději někomu jinému.
Kurzy současně učí, jak v takových případech pracovat s vlastní psychikou a předejít syndromu vyhoření, protože situace, kterým musí lékaři čelit, jsou stresující i pro ně samotné.

Společnost Teva organizuje tyto kurzy v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), jenž disponuje největším transplantačním centrem v České republice. Je tak součástí silných životních příběhů pacientů i lékařů, kterým usnadňuje zvládat každodenní boj o životy nemocných a pomáhá jim, aby se mohli své záslužné práci věnovat naplno.

Sdílejte tuto stránku na: