Otázky onkologických pacientov sa netýkajú len ochorenia a možnej liečby

V sociálno-právnych záležitostiach im môže pomôcť bezplatná poradňa – www.sopo.sk, ktorú pre onkologických pacientov zabezpečuje už viac ako rok naša spoločnosť na Slovensku a v najbližšej dobe ju predstavíme i pre českých onkologických pacientov.

Bezplatná sociálno-právna poradňa (SOPO) funguje už viac ako jeden rok. Onkológovia už o nej počuli z úst našich Key Account manažérov, ktorí im SOPO predstavili aj na minuloročnej Teva Stand Alone konferencii.

Cieľom poradne je pomôcť ako pacientom, tak aj ošetrujúcim lekárom, ktorí sú často konfrontovaní otázkami aj zo sociálno-právnej oblasti. Vďaka bezplatnej poradni tak môžu lekári čas strávený s pacientmi venovať predovšetkým ich terapii a liečbe. Zároveň onkologický pacient môže bezplatne a efektívne získať potrebné informácie a ušetrený čas venovať svojím najbližším.

Web www.sopo.sk navštívi približne 70 nových návštevníkov za deň, kde im na dané dotazy zodpovie pani JUDr. Katarína Fedorová, PhD. Pričom treba podotknúť, že danú návštevnosť sme dosiahli bez akejkoľvek reklamy, len tým, že sme SOPO predstavili lekárom, a to prostredníctvom našich ľudí.

Naším záujmom je sprostredkovať túto formu bezplatnej pomoci, čo najviac chorým a taktiež ľuďom, ktorí sa o chorých starajú. Preto sme sa rozhodli usporiadať tlačovú konferenciu, ktorá upriami pozornosť na danú tému a zároveň zvýši povedomie o bezplatnej sociálno-právnej poradni medzi širokou verejnosťou.

Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 22.1.2019, rečnili viacerí odborníci, ako napríklad dlhoročný lekár a onkológ, Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD, ktorý poukázal na problémy onkologických pacientov, s ktorými zápasia po zistení ochorenia. No zároveň vyzdvihol vznik bezplatnej sociálno-právnej poradne, keďže onkológ je v prvom rade špecialistom a pacientovi by mal poskytnúť najmä zdravotnú starostlivosť. So svojou skúsenosťou sa podelila aj riaditeľka OZ Amazonky, Mgr. Eva Bacigálová, ktorá potvrdila, žeby v období, keď sama bola chorá, uvítala pomoc aj v sociálno-právnej oblasti. Ďalším z rečníkov bola pani JUDr. Katarína Fedorová, PhD., ktorá sa podelila o skúsenosti s dotazmi od pacientov.

Články z TK ako aj krátku reportáž, ktorá odznela v TV Markíza nájdete tu:

Za úsilie, ktoré bezplatnej sociálno-právnej poradni venovali, treba poďakovať BU Specialized Care, a to najmä: Adriane Mosnárovej (ktorá bola pri zrode tohto projektu), Petre Babiakovej a všetkým KAMs, ktorí aktívne promovali túto iniciatívu medzi onkológov.