Společenský vliv společnosti Teva

Snažíme se dosáhnout pozitivního sociálního dopadu ve všem, co děláme, přispíváme ke zdraví společnosti a podnikáme zodpovědně.

Naším posláním je zlepšovat zdraví a životní pohodu lidí v každé fázi života. Usilujeme o to, aby se naše léčiva i programy každý den dostaly odpovědným a udržitelným způsobem k milionům lidí. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím celé řady iniciativ v oblasti společenských vlivů můžeme zdokonalovat naše komunity, chránit naše životní prostředí a v důsledku toho zajišťovat našim pacientům lepší kvalitu života.

Zprávu o společenském vlivu společnosti Teva si prohlédněte zde.

S využitím firemní Charitativní a sponzorské komise Teva věnuje finanční prostředky na pomoc nemocným, zdravotně hendikepovaným a sociálně znevýhodněným spoluobčanům.

Více o tom, jak pomáháme, zjistíte zde

Sdílejte tuto stránku na: