Často kladené otázky pacientů

Staňte se informovaným pacientem s aktivním podílem na péči o vlastní zdraví.

Bezpečnost léčiv a vy

Léčiva vám mohou pomoci k zotavení, předcházení nemocem nebo omezení příznaků souvisejících s nemocí. Když získáte více informací o správném a bezpečném použití léčiva, jeho přínosech a potenciálních nežádoucích účincích, stáváte se aktivním účastníkem diskusí vašeho týmu zdravotní péče.

Existuje mnoho způsobů, jak se stát informovaným pacientem: 

 • Zeptejte se svého lékaře, co můžete očekávat od svého léku: jaké nežádoucí účinky mohou nastat, zda bude třeba absolvovat nějaké návazné testy či monitorování a kdy lze očekávat zlepšení.
   
 • Přečtete si příslušnou příbalovou informaci a postupujte podle pokynů. Věnujte pozornost varováním před závažnými i méně zavažnými nežádoucími účinky. Berte na vědomí pokyny týkající se kombinací různých léků a vyhnutí se určitým činnostem v době, kdy je budete užívat.
   
 • Naučte se znát svůj lék. Seznamte se s názvy a dávkami všech léčiv, která užíváte a s onemocněními, která léčí.
   
 • Mějte na paměti svou zdravotní anamnézu. Informujte svého lékaře o předchozích alergiích, přecitlivělosti nebo nežádoucích účincích, které se u vás vyskytly.
   
 • Dodržujte načasování a pokyny k dávkování, které máte od svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se se svým lékařem, máte-li nějaké pochybnosti nebo obavy.
   
 • Veďte si záznamy o vlivech léčiva na vaše tělo i na vaši mysl. Zapište si všechny změny a poraďte se se svým lékařem.

Jak mohu kontaktovat společnost Teva s případnými dotazy ohledně svého léku?

Toggle
 • Naše oddělení zákaznických služeb může pomoci s dotazy týkajícími se zásobování a dostupnosti konkrétního léku. Kontaktujte je: infoteva@teva.cz
   
 • Náš tým pro medicínské informace může rovněž pomoci s určitými dotazy ohledně vašeho léku, například pokud jde o jeho vzhled, jeho složky, jak funguje, nebo vám může poskytnout kopii příbalové informace pro pacienta (PIL). PIL jsou rovněž k dispozici ke stažení z internetových stránek společnosti Teva: http://www.teva.cz Vezměte prosím na vědomí, že tento tým nemůže poskytovat žádné lékařské poradenství. Můžete jej kontaktovat na: vois@teva.cz
   
 • Pokud se vaše otázka týká nežádoucího účinku, obraťte se na: Safety.Czech@teva.cz

Proč nemohu sehnat léky společnosti Teva ve své lékárně?

Toggle

Naše produkty jsou k dispozici prostřednictvím distirbuční síte a lékárníci si mohou od nich mohou objednávat přímo konkrétní požadovaná léčiva. Nejsme schopni potvrdit, které lékárny v dané lokalitě mají na skladě léčiva společnosti Teva.

Pro další informace ohledně dostupnosti konkrétního léčiva společnosti Teva se prosím obraťte na: infoteva@teva.cz.

Nedodáváme léčiva přímo pacientům a neprodáváme svá léčiva a zdravotnické prostředky online. 

Co mám dělat, pokud se při užívání přípravku společnosti Teva vyskytne nežádoucí účinek?

Toggle

Pokud se domníváte, že trpíte nežádoucím účinkem nebo nějakou neočekávanou reakcí na užívání léku, včetně volně prodejných léčiv nebo zdravotnických prostředků, doporučujeme vám poradit se co nejdříve s vaším lékařem či lékárníkem. Abychom mohli soustavně monitorovat bezpečnost svých produktů, můžete nám nahlásit nežádoucí účinky prostřednictvím e-mailu na: Safety.Czech@teva.cz.

Alternativně můžete nahlásit nežádoucí účinky telefonicky farmakovigilančnímu oddělení lékařských informací na čísle: +420 251 007 435.

Ztratil jsem příbalovou informaci ze své krabičky s léky, kde mohu získat novou?

Toggle

Všechny příbalové informace od společnosti Teva pro pacienta (PIL) jsou k dispozici v PDF formátu v produktové oblasti našich internetových stránek. Stačí zadat název vašeho léku do vyhledávací lišty a objeví se seznam léků odpovídajících názvu, který jste zadali, jsou-li k dispozici pro spotřebitele. Můžete otevřít záložku, která odpovídá názvu, koncentraci a formě vyhledávaného léku, a uvidíte zde dokument k dispozici pro stažení a výtisk.

Pokud budete potřebovat další pomoc, můžete se obrátit na naše oddělení lékařských informací: vois@teva.cz.

Mohu požádat o lék společnosti Teva u svého lékárníka, když mi byl předepsán generický lék?

Toggle

Můžete požádat o lék společnosti Teva u vašeho lékaře nebo lékárníka. Bude však na zvážení vašeho lékárníka nebo na dalších směrnicích pro předepisování léků, aby došlo k výběru správného léku pro vaše konkrétní zdravotní potřeby. Vždy byste měli postupovat podle doporučení zdravotního odborníka.

Mám obavy, že můj lék na předpis může interagovat s jinými léky na předpis či bylinnými doplňky, které užívám. Jak zjistím, zda je bezpečné je i nadále používat?

Toggle

V příbalovéinformaci vašeho léku na předpis mohou být informace o tom, co můžete a nemůžete užívat spolu se svým lékem. Pokud budete mít i nadále pochybnosti, doporučujeme vám, abyste se obrátili na zdravotního odborníka, který vám daný lék předepsal, nebo na vašeho lékárníka.

Mám problémy s polykáním svých tablet/kapslí. Mohu je rozdrtit nebo otevřít a nasypat si obsah na jídlo/do nápoje?

Toggle

Nedoporučovali bychom vám rozdrcení tablet či otvírání kapslí, pokud příbalová informace pro pacienta dodávaná spolu s vaším lékem výslovně neuvádí, že tak můžete činit. Rozdrcení tablety nebo vyprázdnění kapsle může změnit způsob, jakým váš lék působí, a rovněž může mít vliv na bezpečnost a účinnost medikace. Jestliže máte problémy s polykáním vašich tablet/kapslí, měli byste to projednat se svým lékařem nebo lékárníkem.

Můj přítel/má přítelkyně trpí stejným stavem jako já, mohu mu/jí podat některé ze svých přebytečných léků?

Toggle

Nikdy nepodávejte žádné osobě lék, který byl předepsán pro vás. Mohl by jí uškodit, a to i v případě, že jejich příznaky jsou stejné jako vaše. Rovněž bychom doporučovali, abyste vrátili jakékoliv nepotřebné léky svému lékárníkovi, který provede jejich bezpečnou likvidaci.

Jakým způsobem provedu likvidaci léků, které již nepotřebuji?

Toggle

Žádné léky neodhazujte do kanalizace či domácího odpadu. Dodržování této zásady pomůže při ochraně životního prostředí. Nejbezpečnější způsob, jak zlikvidovat nepotřebné léky, je vrátit je do vaší lékárny.

Datum použitelnosti na mých lécích říká „Nepoužívejte po září 2018“. Co to znamená?

Toggle

Pokud je na vašem léku uvedena tato informace, znamená to, že by se lék neměl používat po posledním dnu uvedeného měsíce, v tomto případě se jedná o 30. září 2018.

Jaký je rozdíl mezi lékem na předpis a volně prodejným lékem?

Toggle

Lék na lékařský předpis můžete obdržet v lékárně pouze po předložení podepsaného platného receptu od vašeho lékaře nebo jiného oprávněného zdravotního odborníka.
Volně prodejné léky (OTC) se prodávají bez lékařského předpisu a jsou často též pod dohledem lékárníka. Mohou nicméně existovat omezení na množství, které si můžete koupit, v závislosti na příslušném léku.

Slyšel jsem, že může dojít k problémům se zásobováním u mého léku. Co mám dělat, pokud se mi nepodaří sehnat svůj pravidelný lék užívaný na předpis?

Toggle

Ověřte si situaci u svého lékárníka před datem vystavení dalšího předpisu nebo se obraťte na zákaznické služby společnosti Teva: infoteva@teva.cz. Pokud budete mít problémy s obstaráním svého běžného léku od společnosti Teva, proberte se svým praktickým lékařem nebo lékárníkem alternativní dodávku nebo alternativní léčbu.

Nerozumím pokynům, jak užívat svůj lék, co mám dělat?

Toggle

Pokud nerozumíte tomu, co vám bylo řečeno, nebo jsou-li písemné pokyny nejasné, požádejte svého lékárníka, aby vám toto užívání opět vysvětlil. Můžete jej požádat i o to, aby vám příslušné pokyny sepsal. Neobávejte se opakovaně ptát, neboť správné užívání léků je důležité z hlediska vašich zdravotních potřeb.

Co mám dělat, když jsem přesvědčen, že můj lék nefunguje správně?

Toggle

Pokud užíváte nový lék, doporučujeme vám, abyste si pohovořili se svým zdravotním odborníkem (sestrou, lékařem nebo lékárníkem) o očekávaných výsledcích vaší léčby tímto lékem.

Užíváte-li pravidelně nějaký lék a zaznamenáte změnu v jeho působení (budete např. pociťovat návrat vašich příznaků), doporučujeme vám, abyste si co nejdříve o svých obavách pohovořili s lékařem.

Nedostatečnou účinnost byste nám měli rovněž nahlásit prostřednictvím e-mailu: Safety.Czech@teva.cz. Také můžete kontaktovat farmakovigilanční oddělení na čísle: +420 251 007 435.

Kde mohu nalézt vaše příbalové informace pro pacienta?

Toggle

Příbalové informace pro pacienta (PIL) o produktech společnosti Teva jsou k dispozici ke stažení u seznamu léčiv na těchto internetových stránkách. Pokud budou vaše potíže přetrvávat nebo budete-li mít nějaké dotazy ohledně svého léku, kontaktujte nás na: vois@teva.cz.

Sdílejte tuto stránku na: