Partnerství s PřF MU Brno

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. se stala partnerem projektu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Stručný popis projektu:

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty realizuje od května 2009 tříletý projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky (prostřednictvím MŠMT) s názvem: „Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“.

Projekt, který se týká bakalářských a magisterských oborů, zahrnuje modernizaci a zkvalitnění výuky základních chemických kurzů a laboratorních cvičení, zapojení partnerů z komerční i akademické sféry při vzniku nových, převážně prakticky orientovaných kurzů a zefektivnění propagace studia chemie na PřF MU mezi středoškoláky.

Projekt Inovace vzděláváni v chemii na PřF MU je zaměřen na inovaci bakalářských a magisterských oborů studijního programu Chemie. V souladu s posláním Evropského sociálního fondu byl projekt koncipován tak, aby inovované studium poskytovalo kvalitnější odborné vzdělání a zároveň aby se posílila funkce studia jako přípravy pro pracovní uplatnění absolventů.

Program počítá s inovací všech základních chemických kurzů, ke kterým by měly vzniknout e-learningové materiály a podklady v anglickém jazyce, mělo by dojít k reorganizaci a modernizaci výuky laboratorních cvičení. Dále škola studentům nabídne možnost získat odborné poznatky a dovednosti, které jsou poptávány zaměstnavateli a dosud chybí v nabídce kurzů. Proto budou ve spolupráci s partnery projektu vytvořeny nové kurzy, jež usnadní absolventům přechod do praxe; nová organizace exkurzí stáží a praxí zejména ve spolupracujících partnerských institucích a podnicích navíc umožní studentům navázat kontakt s potencionálními budoucími zaměstnavateli již během studia. V rámci těchto stránek byla spuštěna databáze inzerátů, která umožňuje podnikům se představit a adresně oslovit naše studenty nebo absolventy. Projekt chce také přispět k rozvoji obecných sociokulturních a manažerských dovedností studentů Přírodovědecké fakulty MU, které později mohou uplatnit v pozicích, pro něž je kvalifikuje vysokoškolské vzdělání. 

Partneři řešitele:

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. Veveří 97, 602 00 Brno 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov 
Fosfa, a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav, Poštorná 
Synthon, s.r.o., Brněnská 32, 678 01 Blansko 
Provisco CS s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno 

Cílové skupiny projektu:

Projekt má tři cílové skupiny, největší skupinu představují studenti bakalářských a magisterských studijních oborů programu Chemie. Na tuto skupinu je zaměřena většina aktivit projektu. Druhou cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Ústavu chemie, kterým projekt nabízí možnozt rozvoje jazykových a manažerských dovedností. Středoškoláci, pro které budeme pořádat propagační aktivity, představují třetí cílovou skupinu projektu.

Webové stránky projektu: http://inovace.chemi.muni.cz/

Hlavní manažer projektu: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. , e-mail: potacek@chemi.muni.cz

Sdílejte tuto stránku na: