Školicí středisko

Cílem projektu bylo vybudování vlastního školicího střediska společnosti. Nové výukové prostory jsou určeny převážně pro realizaci vzdělávacích a rozvojových aktivit vlastních zaměstnanců společnosti.

Probíhají zde školení v oblasti odborného praktického výcviku, jazykové výuky, počítačových dovedností, školení nižšího a středního managementu apod. Realizaci odborného rozvoje zajišťují jak externí lektoři, tak i zkušení interní lektoři z řad spolupracovníků. Vybavení školicího střediska disponuje moderními projekčními a moderačními technikami, simulátory výrobní praxe, laboratorním vybavením apod. Kapacita školicího střediska je 78 míst.

Celkové náklady projektu byly 18.030.000 Kč bez DPH. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily 40 % z celkových uznatelných nákladů, tj. 7.200.000 Kč. Projekt rekonstrukce školicího střediska byl zahájen v lednu 2009 a ukončen v květnu 2010. Vlastní provoz školicího střediska byl zahájen v září 2010.

Více informací o projektu Vám poskytne Hana Bíbová, email: Hana.Bibova@tevapharm.cz

Sdílejte tuto stránku na: