Divize TAPI

Divize TAPI vyvíjí, vyrábí a prodává účinné farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. Ve svém portfoliu má přes tři desítky jejich molekul. Pro divizi TAPI pracuje více než 400 zaměstnanců, přes 100 z nich v útvaru Výzkumu a vývoje.

Divize výroby účinných (TAPI) a vysoce účinných (HAPI) farmaceutických látek se specializuje na ucelená portfolia námelových alkaloidů pokrývající všechny terapeuticky užívané deriváty a na morfinanové alkaloidy, jako je butorfanol a buprenorfin. Zabývá se rovněž imunosupresivy typu cyklosporin, tacrolimus nebo mykofenolát mofetil pro transplantace, léčbu těžké reumatoidní artritidy, psoriásy, uveitidy a některých dalších autoimunitních chorob.

Korporátní oddělení výzkumu a vývoje Teva se zabývá také vývojem a výrobou látek pro léčbu rakoviny. Kromě tradičních cytostatik jsou to i moderní inhibitory, jejichž zavedení a zpřístupnění široké veřejnosti přispívá k dlouhodobějšímu přežití pacientů s rakovinou a ke zlepšení kvality jejich života díky snížení vedlejších účinků léčiv.

Za úspěchem divize TAPI stojí především dlouholetá zkušenost v oboru a špičkové technologie. Účinná dávka mnoha vyráběných substancí je menší než 1 miligram; manipulace s nimi je proto velmi specializovaná a náročná. Tyto látky jsou označovány jako vysoce účinné (HAPI).

Zhruba 15 % produkce divize zpracovává sesterská divize Pharma v Opavě do finálních lékových forem, ostatní produkce je exportována – do sesterských závodů korporace i třetím stranám. Největším zahraničním odběratelem účinných farmaceutických látek jsou USA, dále sesterský výrobní závod finálních lékových forem Teva v Maďarsku následovaný Izraelem, Čínou, Japonskem, Nizozemskem, Německem a Indií. Na celkovém obratu firmy se divize TAPI podílí přibližně 30 %.

Deset celosvětově nejprodávanějších účinných farmaceutických látek z portfolia divize TAPI Opava:

 • MYCOPHENOLATE MOFETIL (snižuje imunitní reakci organismu)
   
 • BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE (morfinanový alkaloid)
   
 • NICERGOLINE (k léčbě Alzheimerovy choroby)
   
 • BUTORPHANOL TARTRATE (morfinanový alkaloid)
   
 • PACLITAXEL (k léčbě nádorových onemocnění)
   
 • DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE (antimigrenikum)
   
 • CABERGOLINE (k léčbě Parkinsonovy choroby)
   
 • PERGOLIDE MESYLATE (antiparkinsonikum)
   
 • SILYMARINE (detoxikace a regenerace jaterní tkáně)
   
 • TACROLIMUS (imunosupresivum)

Sdílejte tuto stránku na: