Spolupráce se školami

Jste-li studentem/studentkou farmaceutické, chemicko-technologické nebo přírodovědecké fakulty, či jste ji právě absolvoval/a a přemýšlíte-li o své budoucnosti, zkuste začít s námi.

Partnerství s PřF MU Brno Partnerství s PřF UP Olomouc

 
Nabízíme Vám možnost exkurze, brigády i studijní praxe. Pod dohledem zkušených odborníků tak budete moci poznat jednotlivé výrobní procesy a firemní kulturu, což Vám umožní získat cenné zkušenosti pro Vaši budoucí profesní kariéru. 

Praxe, exkurze a brigády jsou organizovány ve spolupráci se studijními odděleními a sekretariáty partnerských středních škol či přímo s vedením jednotlivých univerzitních ústavů, kateder a fakult:

Sdílejte tuto stránku na:

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava

Ing. Arnošt Klein 
ředitel školy 
tel.: 553 760 500 
e-mail: info@zemedelka-opava.cz

Čtěte více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně

Ing. Hana Alexová
vedoucí studijního oddělení
tel.: 541 149 359
e-mail: alexova@fch.vut.cz

Čtěte více

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

FaF-logo-vfu.gif

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 
děkan fakulty
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Čtěte více

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická

logo_fcht.jpg

Ing. Iva Ulbrichová, CSc. 
asistentka proděkanů 
tel.: 466 037 514 
e-mail: iva.ulbrichova@upce.cz

Čtěte více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

logo_vscht.jpg

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc.
prorektor VaV VŠCHT Praha
tel.: 220 444 086
fax: 224 311 082
e-mail: bohumil.kratochvil@vscht.cz

Čtěte více

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

logo_pf_uop.png

Mgr. Dagmar Petrželová
asistentka děkana pro personální záležitosti
tel.: 585 634 003
fax: 585 634 002
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Čtěte více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Farmaceutická fakulta

upoo.jpg

PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.
proděkanka FaF VFU
tel.: 602 117 086 
e-mail: opatrilovar@vfu.cz

Čtěte více